--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Pozycja menu Artykuły Wyślij artykuł

Z Joomla!WikiPL

Pozycja menu typu: Wyślij artykuł

Układ strony typu Wyślij artykuł wyświetla formularz umożliwiający przesłanie artykułu, wiadomości. Standardowo działa tylko dla użytkowników z uprawnieniami autorów, redaktorów i wydawców, ale w Joomla 2.5 - inaczej niż w Joomla 1.5 - można skonfigurować prawa użytkowników tak, że nawet niezarejestrowani goście będą mogli przesyłać artykuły.

Przykład

Przykład strony typu „Wyślij artykuł” przedstawiono na ilustracji. Przykładowa strona typu „Wyślij artykuł”

Opcje podstawowe

Udostępniając użytkownikom formularz umożliwiający przesyłanie artykułów, możemy określić jedną kategorię domyślną, do której użytkownicy będą mogli przypisywać artykuły.

Opcje podstawowe pozycji menu typu „Wyślij artykuł”

 • Kategoria domyślna [Default category]: Jeśli Tak, artykuły tworzone za pomocą interfejsu redakcyjnego witryny będzie można przypisać tylko do kategorii wybranej z listy poniżej.
 • Wybierz kategorię [Choose a category]: umożliwia wybór kategorii domyślnej. Najlepiej założyć specjalną kategorię, do której będą przypisane wszystkie nadsyłane artykuły. O przypisaniu do konkretnej kategorii zdecyduje administrator moderujący nadsyłane artykuły.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.