--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Instalacje Ostrzeżenia

Z Joomla!WikiPL

Instalacje: Ostrzeżenia

Ekran Instalacje: Ostrzeżenia jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu informacyjnego. Wyświetla ostrzeżenia dotyczące środowiska instalacyjnego i zainstalowanych rozszerzeń.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia/Instalator [Extensions/Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Ostrzeżenia.

Opis

Na tym ekranie będą wyświetlane ostrzeżenia dotyczące rozszerzeń zainstalowanych w Joomla!. Mogą to być ostrzeżenia dotyczące możliwych konfliktów spowodowanych np. niezgodnością zastosowanych bibliotek z bibliotekami stosowanymi w Joomla!, ostrzeżenia o awarii, itp.

Strona instalatora rozszerzeń - Ostrzeżenia

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie Ostrzeżenia w instalatorze rozszerzeń

Przykłady ostrzeżeń:

 • Niski limit pamięci PHP (lub Potencjalnie niski limit pamięci PHP): Limit pamięci PHP w ustawieniach serwera wynosi poniżej 8MB (lub poniżej 16MB), co może powodować problemy przy instalacji dużych rozszerzeń. Spowoduj zwiększenie limitu pamięci przynajmniej do 16 MB - zwróć się z tym problemem do administratora serwera lub -jeśli masz dostęp do pliku php.ini na administrowanym przez siebie serwerze - zwiększ wielkość memory_limit.
 • Aktualizacja niekompletna! Aktualizacja powiodła się tylko częściowo. Prosimy powtórzyć aktualizację, aby dokończyć proces. - tak, jak głosi komunikat: aktualizacja nie powiodła się, należy ją powtórzyć. Jeśli komunikat będzie się powtarzać, trzeba dokonać ręcznej aktualizacji.
 • Przekroczono maks. rozmiar przesyłanych plików: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych na serwer, określony zmienną upload_max_file_size w ustawieniach PHP na serwerze jest mniejszy niż 2 MB, co może powodować problemy w ładowaniu dużych rozszerzeń. Spowoduj zwiększenie tego limitu przynajmniej do 4MB. Zwróć się z tym problemem do administratora serwera lub samodzielnie zwiększ limit w pliku php.ini.
 • Przekroczono maks. rozmiar danych przesyłanych metodą POST: Maksymalny rozmiar danych przesyłanych metodą POST, określony zmienną post_max_size w ustawieniach PHP na serwerze jest zbyt mały. Limit określony tą zmienną decyduje o możliwości przesyłania danych w formularzach z artykułów, mediów (grafiki, wideo) i rozszerzeń. Wartość ta wynosi mniej niż 2MB, co może powodować problemy w ładowaniu dużych rozszerzeń. Spowoduj zwiększenie tego limitu przynajmniej do 4MB. Zwróć się z tym problemem do administratora serwera lub samodzielnie zwiększ limit w pliku php.ini.

Strona instalatora rozszerzeń - Ostrzeżenia

 • Brak katalogu tymczasowego PHP lub Katalog tymczasowy PHP jest niezapisywalny!: Katalog tymczasowy PHP jest miejscem, z którego PHP korzysta do przechowania przesyłanych plików, zanim uzyska do niech dostęp Joomla!. Brak tego katalogu lub brak dostępu do tego katalogu rzadko powoduje problemy, ale jeśli pliki manifestu XML lub wczytywane pliki nie są wykrywane, problem może naprawić ustawienie tego parametru przy pomocy pliku php.ini albo - jeśli katalog istnieje - dostosowanie praw dostępu. Jeśli to nie Ty zarządzasz serwerem, zwróć się z problemem do administratora
 • Nie określono katalogu tymczasowego: Katalog tymczasowy standardowo zakładany podczas instalacji Joomla, a ścieżka do katalogu wpisywana jest w pliku configuration.php. Jest miejscem, do którego Joomla! kopiuje archiwa rozszerzeń, wypakowuje je, a pliki kopiuje do właściwych katalogów. Jeśli ścieżka katalogu nie jest ustawiona w pliku configuration.php ($tmp_path), wtedy nie masz możliwości instalowania rozszerzeń. Aby naprawić problem:
  • sprawdź w pliku configuration php, czy istnieje w nim poprawnie zapisana zmienna $tmp_path oraz czy na serwerze istnieje katalog określony tą zmienną, ewentualnie dopisz brakującą zmienną wraz ze ścieżką katalogu tmp.
  • jeśli w głównym katalogu Joomla nie istnieje katalog tmp, utwórz go i nadaj mu prawa do zapisu.
 • Katalog tymczasowy Joomla nie istnieje lub jest niezapisywalny: Jeśli katalog tymczasowy Joomla nie istnieje lub jest niezapisywalny, próby instalacji rozszerzeń nie powiodą się. Jeśli pojawia się to ostrzeżenie albo masz problemy z przesyłaniem plików rozszerzeń, upewnij się, że w pliku configuration.php zdefiniowana jest ścieżka katalogu tymczasowego (zmienna $tmp_path) lub sprawdź, czy istnieje katalog określony tą zmienną i czy posiada prawa do zapisu. Jeśli nie, utwórz katalog z uprawnieniami do zapisu albo zmień uprawnienia istniejącego katalogu. Niekiedy problem może powodować ustawienie praw własności do katalogu. Zamiast do procesu php (np. www-data) mogą być przypisane do procesu ftp. W takich przypadkach należy za pomocą narzędzi dostępnych w panelu klienta na serwerze zresetować prawa własności do katalogu lub poprosić administratora serwera o wykonanie tego zabiegu.
 • Rozmiar przesyłanych plików większy niż maks. rozmiar danych przesyłanych metodą POST: Wartość zmiennej upload_max_filesize w pliku php.ini jest większa niż wartość zmiennej post_max_size. Ponieważ ustawienie zmiennej post_max_size ma pierwszeństwo przed upload_max_file_size, to będzie powodować blokowanie wykonania żądań większych niż określone jej wartością. Jest to błąd w konfiguracji serwera. Wartość dla post_max_size powinna być większa niż dla upload_max_file_size, np. o 1. Spowoduj jej zwiększenie lub zmniejszenie wartości upload_max_file_size. Zwróć się z tym problemem do administratora serwera lub samodzielnie dokonaj zmian w pliku php.ini.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Ostrzeżenia w instalatorze rozszerzeń

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację Instalatora. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.