--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Stopka

Z Joomla!WikiPL

Streśzczenie

Moduł Stopka może wyświetlać informację o autorstwie, prawach własności, warunkach korzystania z witryny. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Zrzut ekranu

Moduł Stopka w witrynie z przykładowymi danymi

Opis

Jedyną spersonalizowaną informacją w standardowym module stopki jest nazwa witryny, którą moduł pobiera z konfiguracji globalnej witryny, zapisanej w pliku configuration.php. Aby wzbogacić te informacje, np. o dane adresowe, można stworzyć „alternatywny układ” modułu (zob. dalej: Własne układy prezentacji).

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Stopka nie jest połączony z żadnym innym komponentem Joomla (jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama czy Tematy pokrewne), działa niezależnie.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Stopka na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia    Moduły.
 3. Naciśnij w przyborniku przycisk Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Stopka, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Na karcie Moduł skonfiguruj podstawowe dane modułu:
  Podstawowe dane modułu Stopka
  • Tytuł. Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Pokaż tytuł. Zaznacz Pokaż lub Ukryj. Tytuł modułu Stopka zwykle ukrywamy.
  • 'Pozycja. Wpisz lub wybierz z listy rozwijanej jedną z dostępnych w szablonie pozycji.
  • Stan. Wybierz z listy Opublikowano, aby wyświetlać moduł.
  • Rozpocznij publikację. Możesz ustalić, od kiedy chcesz wyświetlać moduł.
  • Zakończ publikację. Możesz ustalić, do kiedy chcesz wyświetlać moduł.
  • Dostęp. Możesz wprawdzie zmienić poziom dostępu, ale w przypadku modułu Stopka to nie jest uzasadnione.
  • Porządek. Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji, jeśli będzie w niej kilka modułów. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, najpierw zapisz moduł. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły innych umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Język. Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Na karcie Przypisz do pozycji menu ustal, na których stronach witryny chcesz wyświetlać moduł
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie zaznacz pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisku obok nazwy menu, możesz spowodować, że wszystkie pozycje w danym menu zostaną zaznaczone (opcja Wybierz) lub niezaznaczone (opcja Odznacz).
 7. Dostosuj opcje Wzbogacone do swoich potrzeb, np.:
  • wybierz alternatywny układ modułu,
  • ustaw długi czas buforowania treści modułu (na pewno nie będą to treści ulegające częstym zmianom).
 8. Aby zachować ustawienia, naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Stopka jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_footer. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu. Moduł Stopka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_footer.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Stopka, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny utwórzy podkatalog mod_footer i skopiuj do niego z katalogu modules/ mod_footer /tmpl plik default.php. Następnie zmień jego nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych – nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można „przetłumaczyć”, umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.


Porada

Jeśli chcesz udostępnić w stopce odnośniki, np. do Regulaminu witryny, Polityki prywatno-ści, Polityki dostępności, formularza kontaktowego, utwórz menu stopka z odnośnikami do artykułów zawierających te przepisy oraz do formularza kontaktowego, a następnie moduł typu menu, wyświetlający te pozycje, i osadź je w miejscu przeznaczonym na stopkę