--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Instalacje Zarządzanie

Z Joomla!WikiPL

Instalacje: Zarządzanie

Ekran Instalacje: Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu menedżer. Służy do włączania lub wyłączania i odinstalowywania rozszerzeń. Rozszerzeniami są: komponenty, moduły, dodatki, szablony, języki.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia > Instalacje [Extensions > Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Zarządzanie. Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia > Instalacje [Extensions > Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Zarządzanie [Manage].

Opis

Na tej stronie można przeglądać informacje o zainstalowanych w systemie rozszerzeniach odinstalować zbędne rozszerzenia, a także włączać je i wyłączać. Włączanie i wyłączanie rozszerzeń jest tym samym, co opublikowanie ich wycofywanie z publikacji.

Rozszerzenie wyłączone jest nadal dostępne w systemie, obsługujące je skrypty nadal pozostają na serwerze, a w bazie danych zostają zachowane wszystkie informacje związane z rozszerzeniem.

Rozszerzenie odinstalowywane jest usuwane z systemu, to znaczy, ze obsługujące je skrypty są usuwane z katalogów serwera, a z bazy danych usuwane są informacje meldujące rozszerzenie w systemie, a także - bardzo często - tabele przechowujące dane gromadzone i wykorzystywane przez rozszerzenie (dotyczy to komponentów).

Strona instalatora rozszerzeń - Zarządzanie - przegląd zainstalowanych rozszerzeń

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie Zarządzanie w instalatorze rozszerzeń

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich rozszerzeniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli.
 • Nazwa [Name]: nazwa wykrytego rozszerzenia. Odczytywana jest z pliku manifestu - nazwa_rozszerzenia.xml
 • Klient [Client]: wskazuje, którą część Joomla! obsługuje wykryte rozszerzenie - witrynę, czy zaplecze.. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Włączone [Enabled]: zielona ikona z białą fiszką sygnalizuje, że rozszerzenie jest włączone, czerwona ikona z białym krzyżykiem wskazuje, że jest wyłączone. Kliknij tę ikonę, aby przełączyć stan rozszerzenia.
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia - komponent, moduł, dodatek, język, szablon, plik, biblioteka, pakiet.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Data [Date]: data wydania rozszerzenia. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Autor [Author]: nazwa autora wykrytego rozszerzenia. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Katalog [Folder]: jeżeli jest to dodatek, nazwa katalogu, w którym rozszerzenie będzie instalowane. Standardowo w Joomla 2.5 mamy następujące podkatalogi w katalogu dodatków (plugins): authentication, content, editors, editors-xtd, extension, search, system, user.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Lista filtrów

Lista rozszerzeń, która pojawia się w obszarze roboczym tej strony, może być bardzo długa. Liczbę pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub dowolnej ich kombinacji. Ustawienie filtrów spowoduje, że zostaną wyświetlone jedynie pozycje, które spełniają zadane kryteria filtrowania.

Lokalna wyszukiwarka

Jeśli masz dużą ilość rozszerzeń na liście, możesz użyć tego filtra, aby szybko znaleźć żądane rozszerzenie lub rozszerzenia. Wpisz całą lub część nazwy w polu filtra i naciśnij przycisk Znajdź Na przykład, "joom" dopasuje wszystkie znaki rozszerzenia ze słowem "Joomla!" w nich. Wielkość znaków nie ma znaczenia.

Filtry wg typu rozszerzenia, folderu dodatków oraz klienta

Opcje filtrów wyszukiwania

 • Wybierz klienta [Select client]: ogranicza listę rozszerzeń do obsługujących witrynę lub zaplecze. Na rozwijalnej liście wyboru zaznacz jedną z opcji. Istnieją dwa rodzaje klientów: witryna i zaplecze. Klientami witryny są rozszerzenia przeznaczone do stosowania w obszarach poza interfejsem administracyjnym. Klientami zaplecza są rozszerzenia przeznaczone do obsługi interfejsu administracyjnego Joomla!.
 • Wybierz status [Selet state]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Wyłączone [Disabled], Włączone [Enabled], Chronione [Protected].
 • Wybierz typ [Select type]: ogranicza listę rozszerzeń, wyświetlając jedynie rozszerzenia zaznaczonego rodzaju: komponent, moduł, dodatek, język, szablon, biblioteka, plik, pakiet
 • Wybierz folder [Select folder]: ogranicza listę rozszerzeń, wyświetlając jedynie dodatki wybranego typu. W katalogu plugins poszczególne typy dodatków umieszczone są w odrębnych podkatalogach: authentication, captcha, content, editors, editors-xtd, extension, finder, quickicon, search, system, user.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Zarządzanie w instalatorze rozszerzeń

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie rozszerzenia (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów albo dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan rozszerzenia w kolumnie Publikacja.
 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie na stronach witryny lub zaplecza zaznaczonych rozszerzeń. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów lub dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Publikacja.
 • Odśwież pamięć podręczną [Refresh Cache]: usuwa z pamięci podręcznej dotychczasowe dane o dostępności zaznaczonego rozszerzenia i odczytuje je ponownie.
 • Odinstaluj [Uninstall]: usuwa z serwera skrypty zaznaczonego rozszerzenia. Zaznacz pole opcji przy nazwie rozszerzenia, które chcesz usunąć i naciśnij ten przycisk. O powodzeniu operacji powiadomi Cię stosowny komunikat.
Uwaga: Sprawdź w dokumentacji rozszerzeń firm trzecich, czy odinstalowanie usuwa również powiązane tabele bazy danych oraz dane gromadzone na serwerze (np. fotografie; możliwe, że zechcesz je wcześniej skopiować do swojego archiwum).
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Rozszerzenia. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • W interfejsie administracyjnym pojawią się terminy Publikuj [Publish] i Wycofaj [Unpublish]. Publikowanie oznacza to samo co włączanie lub uaktywnienie. Wycofanie z publikacji oznacza to samo, co wyłączanie lub dezaktywacja. Z naprzemiennym stosowaniem tych terminów spotkasz się w pomocy podręcznej i dokumentacji Joomla!.
 • W wykazie może brakować niektórych z informacji o rozszerzeniu, np. daty wydania, autora. Nie jest to problem. Zdarza się tak, ponieważ informacji tych brakuje w pliku manifestu rozszerzenia (plik xml zawierający wykaz składników rozszerzenia).