--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Prawa autorskie

Z Joomla!WikiPL

Celem Joomla!WikiPL jest dostarczanie polskiej dokumentacji Joomla! - poradników i innych materiałów - dostępnych dla wszystkich. Uregulowania prawne wymagają od nas, abyśmy skrupulatnie przestrzegali praw autorskich. Informacje z Joomla!WikiPL będą wtedy ogólnie dostępne, a Jooml!WikiPL uniknie kłopotów z wymiarem sprawiedliwości.

Treść Joomla!WikiPL jest udostępniana w oparciu o licencję JEDL Licencji Elektonicznej Dokumentacji Joomla!. Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikację treści artykułów Joomla!WikiPL zgodnie z zasadami licencji JEDL w wersji 1.0 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Open Source Matters, Inc.

Zasadniczo oznacza to, że jakikolwiek tekst opublikowany w Jooml!WikiPL pozostanie na zawsze dostępny na zasadach wolnej licencji JEDL i może być używany przez każdego z obwarowaniami wyszczególnionymi poniżej, które zapewniają, że tekst ten pozostanie wolny.

Jooml!WikiPL zawiera również materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub inne, które są objęte innymi licencjami niż JEDL, np. Creative Commons, czy też należących do domeny publicznej, tzn. gdy prawa autorskie do nich wygasły lub się ich zrzeczono. W takich przypadkach jest to wyraźnie zaznaczone, najczęściej w postaci jednego z szablonów, które można znaleźć na stronie Szablony licencji.

Jeśli chcesz się dokładnie dowiedzieć, jak korzystać legalnie z materiałów zawartych w Jooml!WikiPL, zajrzyj do Joomla!WikiPL:Kopiowanie z Jooml!WikiPL.

Prawa i obowiązki redaktora Jooml!WikiPL

Pamiętaj! Wszystko, co tworzysz lub wpisujesz w Joomla!WikiPL, jest objęte licencją JEDL. Aby mieć do tego prawo:

  • musisz mieć prawa autorskie do wpisanego tekstu - być jego autorką lub autorem, albo
  • tekst musi pochodzić ze źródła, które zezwala na objęcie treści tekstu licencją JEDL, np. jest to tekst "public domain" lub jest sam objęty licencją JEDL.
W pierwszym przypadku zachowujesz prawa do napisanego tekstu. Później możesz opublikować go gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie możesz cofnąć już udzielonej licencji – ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją JEDL.
W drugim przypadku musisz w jakimś miejscu na Jooml!WikiPL umieścić informację o prawach autorskich i, jeśli jest to tekst dostępny w sieci, dołączyć do niego link zwrotny.
  • Nie łam praw autorskich - Joomla!WikiPL jest wolnym od opłat zbiorem dokumentacji dostępnym na zasadach Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla!. Nigdy nie zamieszczaj tu materiałów, które mogą naruszać prawa autorskie innych osób. Tego typu postępowanie może poważnie zaszkodzić Joomla!WikiPL. Jeśli masz wątpliwości co do statusu prawnego danego tekstu, grafiki lub danych dźwiękowych – dodaj zamiast nich stworzone przez siebie. Pamiętaj również o tym, że informacja nie jest objęta prawem autorskim, dlatego jest zupełnie dozwolone wykorzystanie informacji zawartej w jakimś źródle, przetworzenie jej w sposób twórczy i zamieszczenie w Jooml!WikiPL.

Wykorzystywanie materiałów z Jooml!WikiPL

Jeśli użytkownik Jooml!WikiPL chce wykorzystać materiały w niej zawarte, może to zrobić zgodnie z JEDL, czyli:

  • dzieła, w których są wykorzystane, muszą same być objęte licencją JEDL,
  • udostępnianie dzieł, do których użytkownik nie ma praw autorskich, może nastąpić jedynie w formie elektronicznej, a w innych mediach tylko na podstawie umowy z właściciwlem praw autorskich,
  • należy zaznaczyć informacje o pochodzeniu pobranego materiału z Jooml!WikiPL,
  • należy umożliwić dostęp do "wolnej" treści pobranego materiału, czyli tekstu źródłowego. Zwykle wystarczy zamieszczenie linku do oryginalnego artykułu na http://wiki.joomla.pl.

Jeżeli w wykorzystanych materiałach z Joomla!WikiPL są treści objęte licencjami innymi niż JEDL, użytkownik musi spełnić wymagania zawarte w tych licencjach.

Jak wyszukiwać przypadki naruszenia praw autorskich

Patrz: Jooml!WikiPL:Patrolowanie NPA

Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich

Najlepiej odpowiednio oznaczyć tę stronę za pomocą procedur opisanych na Jooml!WikiPL:NPA, ewentualnie podając szczegóły na stronie dyskusji danego artykułu. Jeśli chcesz, możesz też wysłać zapytanie o pozwolenie na publikację do autora tekstu/grafiki (jeśli jest znany) – należy to zaznaczyć na Jooml!WikiPL:LNPA.

Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Zawsze lepiej zostawić jakąś notkę o tym w stronie Dyskusji danego artykułu, aby zapobiec następnym fałszywym alarmom.

Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś z administratorów usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w Dyskusji. Jeśli zezwolenie zostanie później uzyskane od autora, będzie można tekst artykułu odtworzyć.

Jeśli zamieściłeś/-aś na Jooml!WikiPL tekst (lub grafikę), które wcześniej zostały gdzieś opublikowane (zwłaszcza w Internecie), zapoznaj się z procedurą zamieszczoną na stronie Zamieszczanie materiałów wcześniej opublikowanych.

W przypadkach osób nagminnie naruszających prawa autorskie po stosownym ostrzeżeniu możliwość edytowania Jooml!WikiPL przez tę osobę może zostać zablokowana.

Zobacz

Linki zewnętrzne