--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Projektant menu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Projektant menu: Utwórz - Dostosuj jest stroną typu edytor i służy do tworzenia nowych i poprawiania istniejących menu.

Jak uzyskać dostęp

 • Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Menu    Projektant menu    Utwórz menu albo
 • Na ekranie Projektanta menu zaznacz menu, które chcesz poprawić, i naciśnij w przyborniku przycisk Dostosuj.

Zdjęcie ekranu

Projektant menu: Pola formularza tworzącego menu

Opis

Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu. Na ekranie znajdują się dwie karty - Szczegóły menu i Uprawnienia. Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz albo Projektant menu: Dostosuj.

Aby utworzyć nowe menu, trzeba zdefiniować jego tytuł i nazwę systemową oraz określić, którą część serwisu będzie ono obsługiwać - witrynę czy zaplecze.

Pola formularzy

Karta Szczegóły menu

 • Tytuł. Napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł menu widoczny jest tylko na stronach zaplecza.
 • Typ menu. Unikalna jednowyrazowa systemowa nazwa menu. Joomla używa jej do identyfikacji menu, wyświetla w Projektancie menu obok jego tytułu. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji, np. glowne, uzytkownika, dolne, gorne.
 • Opis. Zwięzła charakterystyka roli menu. Widoczna tylko w edytorze na karcie szczegółów menu.
 • Klient. Wskazuje, w której części serwisu menu jest używane - na witrynie czy zapleczu.

Karta Uprawnienia

Dokonane tutaj wybory decydują, jakie działania będą mogli wykonać użytkownicy przypisani do poszczególnych grup w stosunku do tego menu.

Ustawienia uprawnień do menu

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie kart reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla. Wybór zakładki rozwija kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Aby zmienić uprawnienia dla tego rozszerzenia, wykonaj następujące czynności.

 • Wybierz kartę Grupy użytkowników, której uprawnienia chcesz skonfigurować.
 • Znajdź pożądane działanie. Możliwe działania to:
  • Dostęp do interfejsu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na dostęp do interfejsu administracyjnego tego menu.
  • Tworzenie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na tworzenie zawartości w obszarze tego menu.
  • Usuwanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na usuwanie zawartości w obszarze tego menu.
  • Dostosowanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie zawartości w obszarze tego menu.
  • Dostosowanie stanu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na zmianę stanu dowolnej treści w obszarze tego menu.
  • Dostosowanie własnych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie stworzonej przez nich zawartości w obszarze tego menu.
 • Z listy wyboru wybierz ustawienie uprawnienia do działania, które chcesz nadać grupie. Możliwe ustawienia to:
  • Dziedziczone. Przejęte z ustawień nadrzędnej grupy. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie.
  • Dozwolone. Użytkownicy z grupy i grup potomnych będą mogli wykonywać dane działanie.
  • Zabronione. Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych.
 • Zapisz nowe ustawienia, wybierając z przybornika przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Efekt zapisanych ustawień zobaczysz w kolumnie Wyliczone ustawienia. Możliwe są następujące ustawienia:

 • Dozwolone. Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone. Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada). Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.


Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora pozycji

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Zapisz i nowy [Save & New]. Zapisuje aktualną pozycję i kończy jej edycję pozycji. Przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji. Usprawnia pracę redakcyjną, bo np. pozostawia zaznaczone niektóre ustawienia, np. wybraną kategorię.
 • Zamknij [Close]: Zamyka okno edytora pozycji lub konfiguracji bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.


Porady

 • Gdy ustawisz wskaźnik myszki nad ikonką z literą i umieszczoną obok pola tekstowego, zobaczysz informację objaśniającą.
 • To dobry pomysł, aby tytuł opisywał menu, sygnalizował jego zawartość. Tytuł wykorzystywany jest tylko jako odnośnik w rozwijalnym menu zaplecza.
 • Dobrym zwyczajem jest również wypełnienie pola Opis [Description] informacją charakteryzującą menu, np. Główny spis treści, Dodatkowe dolne menu nawigacyjne, itp.
 • Kiedy nazywasz typ nowego menu, używaj jedynie znaków alfabetu łacińskiego i cyfr, bez spacji. Możesz także użyć łączników i znaku dolnego podkreślenia. Dobrą praktyką jest używanie w nazwach menu jedynie małych liter (a-z) oraz znaków podkreślenia (_). Znaki specyficzne np. dla języka polskiego - 'ą', 'ę', 'ć' mogą powodować problemy, dlatego zaleca się, by ich w nazwach typu menu nie stosować. Przeczytaj również uwagę w dymku pomocy podręcznej.
 • Nazwa Typ menu [Menu Type] identyfikuje je w kodzie Joomla!, dlatego musi być niepowtarzalna i jednoznaczna.
 • Nazwa mainmenu używana jest zwyczajowo na oznaczenie głównego menu witryny, a nazwa usermenu na oznaczenie menu użytkownika.

Tematy pokrewne