--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły zaplecza Tytuł strony

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Tytuł strony

Moduł zaplecza Tytuł strony [Title] wyświetla tytuły stron zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

XXIII?24. Przykład zastosowania modułu Tytuł strony

Moduł Tytuł strony umieszczony jest standardowo na wszystkich stronach zaplecza, z wyjątkiem pulpitu, w pozycji title znajdującej się po lewej stronie ekranu, nad obszarem roboczym.

Ustawienia modułu

W module Tytuł strony można skonfigurować tylko opcje rozszerzone.

Opcje rozszerzone

W opcjach rozszerzonych znajdują się ustawienia wyglądu modułu oraz pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Tytuł strony

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Tytuł strony dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_title.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/ mod_title. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu /html/mod_title w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.