--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Pozycja menu Kontakty Kontakty wyróżnione

Z Joomla!WikiPL

OPIS

Jeden z typów menu dostępny do wyboru podczas tworzenia pozycji menu w menadżerze. Umożliwia wyświetlenie na stronie kontaktów które zostały oznaczone na zapleczu administracyjnym witryny jako wyróżniony nie zależnie do jakiej kategorii został dany kontakt przypisany. Kontakt wyróżniony wyświetlany jest w postaci listy z tytułem kontaktu.

Tworzenie pozycji menu kontakty wyróżnione

1. Komponenty -> Kontakty Plik:Kontakt.jpg