--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Pozycja menu Artykuły Pojedynczy artykuł

Z Joomla!WikiPL

Opis

Pozycja menu Pojedynczy artykuł - zgodnie z nazwą - wykorzystywana jest do udostępniania użytkownikom pojedynczych artykułów.

Przykład

Przykład strony prezentującej treść w układzie typu „pojedynczy artykuł” widoczny jest na ilustracji poniżej. Okno strony prezentującej treść w układzie typu „pojedynczy artykuł”

Elementy układu „pojedynczy artykuł”

Głównym elementem strony typu „pojedynczy artykuł” jest - oczywiście - treść artykułu. Projektanci Joomla! zadbali wszakże o możliwość opatrzenia artykułu kompletem informacji pobocznych, które mogą być istotne zarówno z punktu widzenia wydawcy witryny, jak i z punktu widzenia odbiorów. O wyświetlaniu bądź niewyświetlaniu wielu elementów struktury artykułu można zdecydować:

 • globalnie, w odniesieniu do wszystkich artykułów udostępnionych w witrynie - ustawień dokonujemy na stronie Artykuły/Opcje,
 • w odniesieniu do artykułów udostępnianych przez konkretną pozycję menu - ustawień dokonujemy w opcjach pozycji menu,
 • w odniesieniu do konkretnego artykułu - ustawień dokonujemy w opcjach artykułu.

Ustawienia dokonane dla konkretnego artykułu są priorytetowe poza jednym przypadkiem - pozycji menu typu „pojedynczy artykuł”. Na stronie typu „pojedynczy artykuł” decydujące znaczenie mają ustawienia dokonane w opcjach pozycji menu. To zrozumiale, ten sam artykuł może być prezentowany także w przeglądzie artykułów z kategorii czy za pomocą pozycji menu typu „lista artykułów w kategorii”. I wówczas zastosowana zostanie „standardowa” hierarcha priorytetów, a więc w kolejności od najważniejszych: ustawienia w artykule, ustawienia w pozycji menu, ustawienia globalne.

Układ strony typu „pojedynczy artykuł” może zawierać następujące elementy:

 • nagłówek strony, ustalany w opcjach pozycji menu,
 • tytuł artykułu; może być łączem do artykułu, co w przypadku pojedynczego artykułu nie ma zbytniego sensu, a co gorsza, myli odbiorców,
 • nazwa kategorii, do której artykuł jest przypisany; nazwa może być łączem do listy artykułów w kategorii,
 • dodatek Ocenianie/Głosowanie, umożliwiający wyrażenie opinii odbiorców o artykule i obrazujący wynik oceny,
 • data i czas utworzenia artykułu,
 • data i czas modyfikacji artykułu,
 • data i czas opublikowania artykułu,
 • nazwa osoby, która wpisała artykuł (to niekoniecznie jest autor!),
 • ikony Drukuj i Poleć znajomemu (E-mail),
 • liczba odsłon,
 • wprowadzenie (wstęp, skrót, zapowiedź artykułu - lid),
 • tekst główny artykułu.

Wymagane ustawienia

Pozycja menu typu „pojedynczy artykuł” - ma jedno wymagane ustawienia (w Joomla 1.5 nazywane parametrem podstawowym):

Wymagane ustawienia pozycji menu typu „pojedynczy artykuł”

 • Wybierz artykuł [Select article]: umożliwia wybór artykułu, który chcesz wyświetlać. Naciśnij przycisk Wybierz/Zmień [Select/Change], aby wskazać artykuł. Pojawi się okno modalne z listą artykułów. Podobnie jak na stronie przeglądu artykułów można posłużyć się filtrami, aby szybciej znaleźć potrzebny artykuł. Aby wskazać znaleziony artykuł, wystarczy kliknąć jego tytuł.

Okno modalne z listą artykułów

Opcje artykułu

Po rozwinięciu karty Opcje artykułu znajdziemy zestaw ustawień, umożliwiający określenie, czy i które elementy „obudowy” artykułów wyświetlać oraz w jaki sposób. Podkreślmy raz jeszcze. Na stronie typu „pojedynczy artykuł” ustawienia te mają wyższy priorytet, niż dokonane w ustawieniach artykułu. Znaczenie poszczególnych opcji omawiamy poniżej.

Karta Opcje artykułu


 • Pokaż tytuł [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuły łączem [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
 • Wprowadzenie [Intro Text]: umożliwia niewyświetlanie wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu. Zobacz w części Przycisk Więcej… uwagi na temat wprowadzenia i tekstu głównego. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Pokaż kategorię [Category]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kategorii, do której została przypisana pozycja. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w opcjach komponentu, Tak albo Nie.
 • Kategoria łączem [Link Category]: decyduje, czy tytuł kategorii, do której jest przypisany artykuł, będzie łączem do strony wyświetlającej listę artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu kategorii. Jeśli Pokaż, tytuł kategorii zostanie wyświetlony jako podtytuł strony. Podtytuł jest zwykle osadzany wewnątrz znacznika H2. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Łącz z nadrzędną kategorią [Show Parent]: jeśli ustawiono na Tak i jeśli pokazywanie kategorii nadrzędnej jest ustawione na Tak, tytuł kategorii będzie odnośnikiem do kategorii nadrzędnej. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż autora [Show Author]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona nazwa jego twórcy (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Autor łączem [Link Author]: decyduje, czy nazwy autorów artykułów będą łączami do stron prezentujących ich profile. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż datę utworzenia [Show Create Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas utworzenia (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Pokaż datę modyfikacji [Show Modify Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas ostatniej korekty (standardowo - pod tekstem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Pokaż datę opublikowania [Show Publish Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas opublikowania. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Tak albo Nie.
 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
 • Głosowanie/Ocenianie [Show Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż ikony [Show Icons]: ustala formę przycisków Drukuj i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych opcji, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.
 • Pokaż ikonę Drukuj [Show Print Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk Drukuj, umożliwiający drukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż ikonę Email [Show E-mail Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony odnośnik do formularza Poleć innym, umożliwiającego przesłanie znajomemu listu zapraszającego do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością wyświetleń. Zaznacz jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście będą widzieć łącza do pozycji przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych. Jeśli Pokaż, użytkownicy niezalogowani zobaczą łącza do wszystkich pozycji, ale przy próbie wywołania strony z pełną treścią, zobaczą, że materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się do witryny. Jeśli Ukryj, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do pozycji, którym ustalono dostęp powszechny. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje: Karta Opcje artykułu


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.