--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Korespondencja

Z Joomla!WikiPL

Użytkownicy: Korespondencja

Dostęp

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Korespondencja z rozwijalnego menu zaplecza wybierz opcję Użytkownicy > Korespondencja [Users > Mass Mail Users].

Opis

Ekran Użytkownicy: Korespondencja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do przygotowania i wysyłania listów do użytkowników.

Standardowo korespondencję seryjną mogą rozsyłać tylko operatorzy z grupy superużytkownicy. Dla pozostałych użytkowników opcja ta jest niedostępna chyba, że zostaną zmienione domyślne prawa dostępu.

Szczegóły i wiadomość

Strona edytora korespondencji seryjnej

Szczegóły

 • Także do podgrup [Mail to Child Groups]: zaznacz, aby rozesłać pocztę równocześnie do wybranej grupy oraz grup potomnych. Np. jeśli wybierzesz grupę Autorzy [Author], pocztę otrzymają również wszyscy członkowie grup Redaktorzy [Editor] i Wydawcy [Publisher]. Jeśli zaznaczysz to pole, a w następnej opcji zaznaczysz grupy Powszechny Witryna [Public Frontend], list zostanie wysłany do użytkowników z grup Zarejestrowani, Autorzy, Redaktorzy, Wydawcy.
 • Wyślij w HTML [Send in HTML mode]: decyduje o wysłaniu wiadomości w formacie HTML. Jeśli program poczty email nie odczytuje języka HTML, to wiadomość zostanie wyświetlona jako zwykły tekst z dołączonym plikiem HTML. Korzystanie z formatu HTML umożliwia umieszczanie w wiadomościach grafiki i odnośników do witryn internetowych. Zaznacz, jeśli wiadomość została zapisana kodem HTML.
 • Wyślij użytkownikom wyłączonym [Send to disabled users]: zaznacz tak, aby list otrzymali również uczestnicy, których konto nie jest włączone.
 • Grupa użytkowników [Group]: zaznacz wszystkie albo jedną grupę użytkowników, do której chcesz rozesłać korespondencję. Możesz wybrać opcję Wszystkie grupy.
 • Adresaci - UDW [Recipients as BCC]: Pole wyboru. Zaznacz, aby umieścić listę odbiorców w polu UDW - polu zawierającym adresy email, na które dociera wiadomość, ale nikt poza nadawcą nie widzi jego zawartości. Ponieważ wiele ruterów przesyłających pocztę traktuje listy bez adresata (bez wypełnionego pola Do) jako spam, zostanie tutaj użyty adres email witryny.

Wiadomość

 • Temat [Subject]: wpisz temat listu. Temat powinien sygnalizować treść. Temat zostanie poprzedzony zwrotem do adresata ustalonym w konfiguracji globalnej komponentu (zobacz: Ustawienia korespondencji).
 • Wiadomość [Message]: wpisz lub wklej przygotowaną w zewnętrznym edytorze treść wiadomości. Może to być tekst oznakowany kodem HTML. Pod tekstem zostanie umieszczony tekst zdefiniowany w konfiguracji globalnej komponentu (zobacz: Ustawienia korespondencji).

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora korespondencji seryjnej

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Wyślij [Send Mail]: wysyła przygotowaną wiadomość - biuletyn, wyświetla komunikat informujący, do ilu użytkowników została rozesłana poczta. Po wysłaniu wiadomości jej treść nie będzie nigdzie dostępna.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia listu. Gdy klikniesz, przygotowana wiadomość zostanie bezpowrotnie utracona.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

 • Pomoc [Help]: otwiera tę stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Użytkownicy. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

Porady

 • Z możliwości wysyłania listów korzystaj rozsądnie. Wiele osób nie lubi takiej korespondencji, traktuje ją jako spam.
 • Jest wiele okazji wysyłania listów do użytkowników. Oto niektóre:
  • aby powiadomić stałych użytkowników, że został dodany nowy materiał;
  • aby powiadomić użytkowników o dodaniu nowego rozszerzenia;
  • aby powiadomić użytkowników o planowanym chwilowym wyłączeniu witryny.
 • Jeśli chcesz zachować kopię wiadomości, wyślij ją koniecznie do siebie - wysłane wiadomości nie są nigdzie przechowywane.

W praktyce komponent wykorzystywany jest jedynie do przesyłania użytkownikom krótkich informacji administracyjnych (np. o planowanych przerwach w działaniu witryny). Nie oferuje bowiem żadnych złożonych funkcji, pozwalających tworzyć ładnie sformatowane i ilustrowane biuletyny informacyjne w sposób łatwy i szybki. Został wyposażony tylko w prosty edytor. Aby wysyłać eleganckie, sformatowane wiadomości, trzeba je przygotować w zewnętrznym edytorze albo oznakować ręcznie.

Rozsyłanie zamawianych przez użytkowników biuletynów tematycznych czy promocyjnych lepiej oprzeć na jednym z wielu znacznie bogatszych rozszerzeń.

Tematy pokrewne