--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły zaplecza Pasek stanu

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Pasek stanu

Moduł zaplecza Pasek stanu [User status] wyświetla zestaw przydatnych dla zalogowanego użytkownika informacji i odnośników. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykładowe zastosowanie modułu Pasek stanu

Domyślnie na Pasku stanu umieszczone są odnośniki Pokaż witrynę, Wyloguj, liczba wiadomości w skrytce pocztowej oraz liczby użytkowników zalogowanych w witrynie i na zapleczu. Ponadto, jeśli włączymy moduł Wielojęzyczność - stan, zostanie również wyświetlony odnośnik do tego modułu. Wyświetlanie informacji o liczbie zalogowanych i liczbie wiadomości można wyłączyć w ustawieniach modułu.

Moduł umieszczony standardowo jest na wszystkich stronach zaplecza w pozycji status znajdującej się w lewym dolnym narożniku ekranu.

Ustawienia modułu

W module Pasek stanu można skonfigurować kilka opcji podstawowych i rozszerzonych.

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Pasek stanu

 • Zalogowanych w witrynie [Show logged in users]: decyduje o wyświetlaniu liczby osób zalogowanych aktualnie w witrynie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zalogowanych na zapleczu [Show logged-in backend users]: decyduje o wyświetlaniu liczby osób zalogowanych aktualnie na zapleczu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż wiadomości [Show messages]: decyduje o wyświetlaniu liczby wiadomości, jaką zalogowany użytkownik posiada w skrytce pocztowej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Pasek stanu

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Pasek stanu dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.
 • Znacznik modułu [Module Tag]: decyduje, jaki znacznik HTML zostanie użyty do oznaczenia modułu. Wybierz z listy jedną z możliwości: div, section, aside, nav, address, article
 • Rozmiar Bootstrap [Bootstrap Size]: decyduje, ile kolumn zajmie moduł w siatce układu strony. Kolumna - około 30-40px, zależnie od zastosowanej siatki
 • Znacznik nagłówka [Header Tag]: decyduje, jakim znacznikiem HTML zostanie oznaczony tytuł modułu. Wybierz z listy rozwijalnej.
 • Klasa CSS nagłówka [Header Class]: umożliwia wskazanie klasy CSS, która zostanie użyta do stylizacji nagłówka. Wpisz nazwę klasy zdefiniowanej w arkuszu CSS.
 • Styl modułu [Module Style]: decyduje o szablonie, jaki zostanie zastosowany do prezentacji modułu. Można wybrać jedną z opcji:
  • Dziedziczone: styl zdefiniowany w szablonie
  • table: moduł zostanie osadzony w tabeli pionowej
  • horz: moduł zostanie osadzony w tabeli poziomej
  • xhtml: moduł zostanie osadzony w pojedynczym znaczniku div
  • rounded: moduł zostanie osadzony w czterech zagnieżdżonych znacznikach div
  • inne style - zależnie od zdefiniowanych w szablonie

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_status.

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_status. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu /html/mod_status w swoim szablonie zaplecza plik default.php i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.