--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Języki Zainstalowane

Z Joomla!WikiPL

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5. Służy do konfiguracji domyślnego języka witryny i zaplecza.

Nawigacja

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia → Języki [Extensions → Language Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Języki.

Opis

W obszarze roboczym na dwóch stronach wybieranych za pomocą filtru typu klienta znajdują się wykazy zainstalowanych pakietów językowych obsługujących witrynę lub zaplecze. Możesz tutaj ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny (strony frontowej) i zaplecza (strony administracyjnej).

Domyślny język witryny może być zmieniony na preferowany przez zarejestrowanych użytkowników, a język zaplecza - spośród zainstalowanych - może być wybrany podczas logowania. Dodatkowe pakiety językowe instalujemy, korzystając z narzędzi na stronie Rozszerzenia → Instalator.

Różnice między wersjami Joomla!

W Joomla 1.0 menedżer języka dostępny był po wybraniu z menu zaplecza pozycji Witryna → Języki [Site → Language Manager → Site Languages]. W oficjalnym wydaniu możliwa była jedynie językowa obsługa witryny, zaplecze nie było lokalizowane. Domyślny język witryny ustalaliśmy w edytorze konfiguracji globalnej, na karcie Lokalizacja [Locale], wybierając go z rozwijanej listy zainstalowanych pakietów językowych.

W Joomla 1.5 i w Joomla 1.6 język jest jednym z pięciu rodzajów rozszerzeń i w konsekwencji menedżer języków został umieszczony wśród pozycji menu Rozszerzenia [Extensions].

Zdjęcie ekranu

500px

Lista pozycji

W obsłudze strony mogą pomóc: przełącznik między kartami, filtr oraz pasek nawigacyjny pod tabelą.

Nawigacja lokalna - filtr typu klienta - Witryna i Zaplecze

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu znajduje się menu lokalne z dwoma przełącznikami:

Plik:J35 roz jezyki filtr klienta.png

 • Witryna [Site]: przełącza na stronę z listą języków witryny,
 • Zaplecze [Administrator]: przełącza na stronę z listą języków zaplecza administracyjnego.

Uwaga: Witrynę i zaplecze mogą obsługiwać różne języki.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Plik:J35 roz jezyki lista podmenu.png

Informacje w kolumnach tabeli

Zarówno na stronie Witryna [Site], jak i Zaplecze [Administrator] lista języków zawiera następujące informacje:


 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Język [Language Name]: nazwy zainstalowanych języków witryny lub zaplecza administracyjnego.
 • Domyślnie [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na element, który obsługuje aktualnie witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny. The default language of the site, marked with a yellow graphical asterisk in this column. Note: to every user a language can be assigned (see "User Management"), user from groups "Administrator" and "Super Administrator" can select their preferred language themself at login.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Email autora [Author E-mail]: adres poczty elektronicznej autora. Na stronach menedżerów rozszerzeń - adres poczty elektronicznej projektanta albo autora oryginału albo tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

Wszystkie informacje o zainstalowanych pakietach językowych pochodzą z pliku XML włączonego do pakietu. Joomla! nie rejestruje tych informacji w bazie danych.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:J35 artykuly lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Domyślnie [Default]: ustala zaznaczony element (np. język, szablon, pozycję menu) jako obsługujący domyślnie witrynę lub zaplecze albo stronę otwierającą witryny. Select the Language that you want to be the default Language. Then click this button. The default star symbol will show in the Default column, indicating that this is now the default Language.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego z zainstalowanych języków witryny. Język witryny dla użytkownika może ustalić administrator, konfigurując konto użytkownika na stronie Użytkownicy albo użytkownik, konfigurując swój profil na stronie Użytkownik Profil Popraw. Jeśli przykładowo użytkownik wybierze jako język domyślny język hiszpański, wówczas moduł rozszerzonego wyszukiwania będzie wyświetlany w tym języku, jak na ilustracji poniżej:

15 spanish language example.png

 • Ustawienie dokonane przez użytkownika w jego profilu nie zmienia domyślnego języka witryny.
 • Zmiany domyślnego języka witryny ani zmiany języka użytkownika nie wpływają na język artykułów i innych materiałów w witrynie.
 • Przełączanie domyślnego języka witryny przez administratorów nie powoduje zmiany w sposobie prezentacji witryny na ekranach użytkowników, którzy mają ustalony język domyślny w ustawieniach własnego konta na stronie Użytkownicy. Jeśli włączasz inny język, użytkownik ogląda witrynę w języku wybranym przez siebie.
 • Ważne: Nie usuwaj domyślnego języka za pomocą FTP - operacja taka spowoduje błąd wyświetlania zarówno witryny, jaki strony administracyjnej.
 • Dodatkowe języki można zainstalować na stronie Instalator Instalator.
 • Zaplecze i witryna mogą być prezentowane w dwóch odmiennych językach, np. angielskim i polskim. Także konkretne artykuły można skonfigurować tak, by wyświetlać je w odmiennych niż domyślny język witryny.
 • Zainstalowane języki witryny i zaplecza można przełączać w trakcie pracy - wybierając preferowany język i klikając ikonę Domyślnie na odpowiedniej stronie

Zależności

Języki wyszczególnione w tabeli menedżera języków można instalować za pomocą instalatora, wybierając z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia - Instalacje - Instalator. Niepotrzebne pakiety językowe odinstalowujemy za pomocą menedżera Instalacje - Zarządzanie.

Jeśli zainstalowanych jest wiele pakietów językowych, domyślny język interfejsu witryny może być zmieniony przez zarejestrowanych użytkowników w edytorze ich konta (po wybraniu z menu użytkownika pozycji Twoje konto (Twój profil, itp.). Użytkownicy z uprawnieniami specjalnymi (operatorzy i administratorzy) mogą również wybrać preferowany język zaplecza.

Tematy pokrewne