--=REKLAMA=--

Pomoc35

System Odblokowanie

Z Joomla!WikiPL

Ekran System/Odblokowanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy administratorom do zdejmowania blokady z zablokowanych rekordów bazy danych.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję System/Odblokowanie [System/Global Check-in].

Opis

W Joomla! w tym samym czasie wiele osób może dokonywać zmian w treści czy – w przypadku operatorów uprawnionych do działań na zapleczu – konfiguracji menu, komponentów, modułów, dodatków. Aby uniemożliwić równoczesną pracę dwóch osób nad tym samym artykułem czy innym elementem Joomla!, w bazie danych na te wiersze tabel, na których aktualnie są przeprowadzane jakieś operacje, zakładane są blokady. W tym czasie tylko użytkownik, który edytuje element, ma do niego prawo. Inni użytkownicy nie mogą otworzyć do edycji zablokowanego elementu. Po zakończeniu operacji blokady są zdejmowane automatycznie.

Zdarza się również, że mimo zakończenia operacji rekordy tabel w bazie danych nadal pozostają zablokowane. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy rekord z treścią artykułu został zablokowany przez użytkownika, który otworzył go do edycji i nigdy nie ukończył sesji, co mogło być spowodowane nagłym zerwaniem połączenia z Internetem.

Zablokowanie elementu sygnalizowane jest na stronach zaplecza ikoną kłódki umieszczoną obok nazwy elementu w miejscu pola wyboru (zaznaczania). Ustawienie wskaźnika myszki nad ikoną spowoduje wyświetlenie komunikatu, kto i kiedy zablokował element. Uprawnieni operatorzy mogą – w razie potrzeby – zdjąć blokadę z jednej lub wielu tabel. W tym celu należy zaznaczyć pola wyboru przy nazwach zablokowanych tabel, a następnie kliknąć w przyborniku ikonę Odblokuj.

Odblokowanie

Nawigacja lokalna

Z lewej strony ekranu znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Odblokowanie

 • Odblokuj [Global Check-in]: łączy z aktualnie wybraną stroną System/Odblokowanie.
 • Czyść bufor [Clear Cache]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę System/Czyść bufor.
 • Usuń przestarzałe pliki [Purge Expired Cache]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę System/Usuń przedawnione pliki.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.
 • Liczba zablokowanych pozycji [# of Items]: wskazuje, czy i ile pozycji jest aktualnie zablokowanych w poszczególnych tabelach bazy danych.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka zablokowanych tabel.

31 filtr wyszukiwanie.png

Wpisz fragment albo całą nazwę tabeli, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie tabele, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Przybornik

W lewym rogu ekranu znajduje się przybornik z przyciskiem:

Przybornik

 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: bądź ostrożny – pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.

W prawym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację narzędzia obsługującego odblokowanie rekordów w bazie danych. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

Porady

 • Przed wywołaniem strony Odblokowanie upewnij się, że aktualnie nikt nie poprawia materiałów. Wywołanie opcji Odblokowanie powoduje odblokowanie wszystkich pozycji, włącznie z aktualnie redagowanymi.
 • Administratorzy i operatorzy mogą sprawdzić, kto i kiedy zablokował element do edycji. Wystarczy ustawić wskaźnik myszki nad ikoną kłódki. Zostanie wyświetlone okienko informacyjne z nazwą użytkownika, który zablokował pozycję do edycji oraz dokładnym czasem zablokowania.

Tematy pokrewne i inne zasoby

 • Jak sprawdzić, kto z użytkowników jest zalogowany: Użytkownicy