--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły zaplecza Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Logowanie

Moduł zaplecza Logowanie [Login form] wyświetla formularz logowania na stronę zaplecza administracyjnego, umożliwiający uwierzytelnienie i wybór domyślnego języka zaplecza albo przejście na stronę główną. Nie można go wyłączyć. Wygląd standardowego modułu Logowanie przedstawia ilustracja poniżej:

Wygląd standardowego modułu zaplecza Logowanie

Moduł musi być włączony, aby można się logować na zaplecze. Nawet jeśli zmienimy stan w ustawieniach modułu na Nieopublikowany lub Wyrzucony do Kosza, nie powinno to spowodować wyłączenia modułu. Lepiej jednak nie przeprowadzać tego typu eksperymentów, bo mogą okazać się skuteczne i trzeba będzie ingerować bezpośrednio w bazie danych, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Ustawienia modułu

Opcje podstawowe

W module Logowanie można w opcjach podstawowych włączyć protokół SSL w procesie logowania oraz skonfigurować w opcje rozszerzonych ustawienia wyglądu modułu.

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Logowanie

  • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

XXIII?8. Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Logowanie

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Logowanie dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

Moduł Logowanie wyświetlany jest w obszarze treści głównej na stronie wejściowej panelu administracyjnego. Wywoływany jest przez pliki login.php umieszczane w głównych katalogach szablonów zaplecza. W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_login.

Moduł Logowanie jest powiązany z dodatkami z grupy authentication oraz z grupy user. Aby Logowanie na zaplecze było możliwe, musi być włączone dodatki Uwierzytelnianie - Joomla lub alternatywny (np. GMail) oraz Użytkownicy - Joomla.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_login. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_login w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.

Porady

  • Jeśli jakimś sposobem uda Ci się wyłączyć moduł Logowanie, konieczna będzie bezpośrednia interwencja w bazie danych. Moduł zameldowany jest w tabeli #__extensions. Otwórz tabelę do podglądu i odszukaj w kolumnie name nazwę modułu mod_login. W tabeli są dwa moduły tego typu - moduł obsługujący logowanie w witrynie i moduł obsługujący logowanie na zaplecze. Interesujący nas moduł ma w kolumnie client wartość 1. Sprawdź, czy w kolumnie enabled w tym module masz wartość 1. Jeśli nie, naciśnij ikonę Edytuj (ołówek) po lewej stronie nazwy modułu, by wyedytować rekord i popraw tę wartość. Nie zmieniaj zawartości innych pól.
  • Jeśli moduł Logowanie jest widoczny, a próby zalogowania bezskuteczne mimo wpisywania poprawnego loginu i hasło, przyczyną może być przypadkowe wyłączenie dodatków niezbędnych do uwierzytelnienia. Aby rozwiązać ten problem, konieczna będzie bezpośrednia interwencja w bazie danych. Zaloguj się do programu obsługi bazy danych, np. phpMyAdmin, otwórz tabelę #__extensions, a w niej rekord plg_authentication_joomla. Jeśli w polu enabled wartość wynosi 0, popraw ją na 1. Następnie sprawdź rekord plg_user_joomla. Wartość w polu enabled również powinna wynosić 1.