--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.users.massmail.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza opcjęNarzędzia → Korespondencja [Tools → Mass Mail].

Opis

Korespondencję seryjną może rozsyłać tylko główny administrator [Super administrator]. Dla pozostałych administratorów i operatorów ta opcja jest niedostępna.

W praktyce komponent wykorzystywany jest jedynie do przesyłania użytkownikom krótkich informacji administracyjnych (np. o planowanych przerwach w działaniu witryny). Nie oferuje bowiem żadnych złożonych funkcji, pozwalających tworzyć ładnie sformatowane i ilustrowane biuletyny informacyjne w sposób łatwy i szybki. Został wyposażony tylko w prosty edytor. Aby wysyłać eleganckie, sformatowane wiadomości, trzeba je przygotować w zewnętrznym edytorze albo oznakować ręcznie.

Rozsyłanie zamawianych przez użytkowników biuletynów tematycznych czy promocyjnych lepiej oprzeć na jednym z wielu dostępnych rozszerzeń, np. komponencie YANC czy Lettermann.

Zrzut ekranu

15 mass mail.png

Szczegóły

Zobaczysz różne pola, w których możesz umieścić informacje przesyłane w listach oraz skonfigurować opcje korespondencji. Są to:

 • e-mail do grup potomnych [Mail to Child Groups']: zaznacz, aby rozesłać pocztę równocześnie do wybranej grupy oraz grup potomnych. Np. jeśli wybierzesz grupę Autorzy [Author], pocztę otrzymają również wszyscy członkowie grup Redaktorzy [Editor] i Wydawcy [Publisher]. Jeśli zaznaczysz to pole, a w następnej opcji zaznaczysz grupy Powszechny Witryna [Public Frontend], list zostanie wysłany do użytkowników z grup Zarejestrowani, Autorzy, Redaktorzy, Wydawcy.
 • Wyślij w HTML [Send in HTML mode]: decyduje o wysłaniu wiadomości w formacie HTML. Jeśli program poczty e-mail nie odczytuje języka HTML, to wiadomość zostanie wyświetlona jako zwykły tekst z dołączonym plikiem HTML. Korzystanie z formatu HTML umożliwia umieszczanie w wiadomościach grafiki i odnośników do witryn internetowych. Zaznacz, jeśli wiadomość została zapisana kodem HTML.
 • Grupa użytkowników [Group]: zaznacz wszystkie albo jedną grupę użytkowników, do której chcesz rozesłać korespondencję. Możesz wybrać opcję Wszystkie grupy.
 • Lista odbiorców w BBC [Recipients as BCC. Adds copy to site email]: Pole wyboru. Zaznacz, aby umieścić listę odbiorców w polu BCC - polu zawierającym adresy e-mail, na które dociera wiadomość, ale nikt poza nadawcą nie widzi jego zawartości. Ponieważ wiele ruterów przesyłających pocztę traktuje listy bez adresata (wypełnionego pola Do jako spam, zostanie tutaj użyty adres email witryny.

Wiadomość

 • Temat [Subject]: wpisz temat listu. Temat powinien sygnalizować treść. Temat zostanie poprzedzony zwrotem do adresata ustalonym w konfiguracji globalnej komponentu (zobacz Konfiguracja globalna poniżej).
 • Wiadomość [Message]: wpisz lub wklej przygotowaną w zewnętrznym edytorze treść wiadomości. Może to być tekst oznakowany kodem HTML. Pod tekstem zostanie umieszczony podpis zdefiniowany w w konfiguracji globalnej komponentu (zobacz Konfiguracja globalna poniżej).

Konfiguracja globalna

Kliknij przycisk Preferencje [Parameters] w przyborniku, by otworzyć edytor globalnej konfiguracji komponentu Korespondencja. W edytorze możesz ustalić ustawienia poniższych parametrów:

15 massmail params.png

 • Zwrot do adresata [Subject Prefix]: zwrot, którym zostanie poprzedzony temat listu. Może to być również pełniejsza, ale jedno- dwuzdaniowa apostrofa, typu: Otrzymujesz ten list jako zarejestrowany użytkownik witryny… (maksymalnie: 255 znaków).
 • Podpis [Mailbody Suffix]: tekst, który zostanie umieszczony pod każdym listem - z nazwą witryny, pozdrowieniami, zasadami rezygnacji z tego typu przesyłek, itp.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 massmail toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Wyślij pocztę [Send Mail]: wysyła przygotowaną wiadomość - biuletyn, wyświetla komunikat informujący, do ilu użytkowników została rozesłana poczta. Po wysłaniu wiadomości jej treść nie będzie nigdzie dostępna.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
Przygotowana wiadomość zostanie bezpowrotnie utracona.
 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Korzystaj z możliwości wysyłania listów rozsądnie. Wiele osób nie lubi takiej korespondencji, traktuje ją jako spam.
 • Jest wiele okazji wysyłania listów do użytkowników. Oto niektóre:
  • Aby powiadomić stałych użytkowników, że został dodany nowy materiał.
  • Aby powiadomić użytkowników o dodaniu nowego rozszerzenia.
  • Aby powiadomić użytkowników o planowanym chwilowym wyłączeniu witryny.
 • W Joomla 1.0 nie można było umieszczać listy odbiorców (BBC) ani konfigurować ustawień.

Tematy pokrewne