--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.messages.conf.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Narzędzia → Masz wiadomość [Tools → Read Messages], a następnie naciśnij w pasku narzędzi przycisk Ustawienia [Settings]. . Prawo konfigurowania Poczty administratorów ma tylko główny administrator. Użytkownicy z uprawnieniami administratora i operatora nie mają dostępu do tej opcji menu.

Opis

Niewielki komponent zaplecza - Wiadomości osobiste [Private Messaging] oraz powiązane z nim moduły zaplecza Skrytka pocztowa [Private Messaging] i Masz wiadomość [Private Messaging] ułatwiają porozumiewanie się administratorów i operatorów. Na tej stronie konfigurujemy skrytkę pocztową.

Zrzut ekranu

15 private message config.png

Szczegóły

Konfiguracja skrytki pocztowej obejmuje ustawienie trzech parametrów:

  • Zablokuj skrytkę pocztową [Lock Inbox]: umożliwia wyłączenie bądź włączenie obsługi poczty administratorów. Domyślnie obsługa poczty administratorów jest uruchomiona. Pozostaw Nie, jeśli chcesz korzystać z tej funkcjonalności Joomla! Jeśli pracujesz z niewielką grupą administratorów, możesz spokojnie zrezygnować z wewnętrznego systemu powiadamiania. Jeśli jednak zespół administratorów jest wieloosobowy, włączenie tej funkcji znacznie usprawnia komunikację. Typowe ustawienie: Nie
  • Powiadamiaj mnie o nowych wiadomościach [Mail me on new Message]: wybór opcji Tak sprawia, że na adres poczty elektronicznej głównego administratora będą przesyłane powiadomienia o nowych wiadomościach. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Typowe ustawienie: Nie.
  • Opróżnianie automatyczne [Auto Purge Messages]: określa częstotliwość automatycznego opróżniania zawartości skrytki pocztowej. Wpisz ilość dni. Domyślnie - 7.


Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 private message config toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Tematy pokrewne