--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.cache.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Narzędzia → Pamięć podręczna [Tools → Clean Cache].

Opis

Na tej stronie, zwanej menedżerem pamięci podręcznej możemy usunąć wybrane lub wszystkie pliki tymczasowe przechowywane w katalogach pamięci podręcznej. Operacja taka może być konieczna po wprowadzeniu w witrynie istotnych modyfikacji - np. zmiany domyślnego szablonu czy zmiany języka. Usunięcie plików tymczasowych zmusi Joomla! do stworzenia nowych kopii, uwzględniających wprowadzone zmiany.

Dynamiczne generowanie stron w Joomla! powoduje, że ilość zapytań kierowanych do serwera bazy danych jest ogromna. Każdy sposób zmniejszenia tej ilości powoduje wydatne przyspieszenie przesyłania stron do przeglądarek użytkowników i odciąża serwer. Jednym ze sposobów jest tzw. buforowanie danych - przechowywanie w specjalnym katalogu pamięci podręcznej na serwerze stron lub elementów stron, których zawartość nie zmienia się zbyt często. Joomla! odświeża te pliki systematycznie, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej witryny. Zdarzają się wszakże przypadki, że trzeba wymusić stworzenie nowych plikow tymczasowych.

Zrzut ekranu

15 cache manager.png

Lista pozycji

Informacje w kolumnach tabeli

  • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
  • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
  • Grupa pamięci podręcznej [Cache Group]: oznacza rodzaj treści przechowywanych w pamięci podręcznej, wskazuje na nazwę podkatalogu, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe przechowywane są w katalogu twoja-Joomla!/cache/systemowa_nazwa_rozszerzenia (grupa pamięci podręcznej).
  • Ilość plików [Number of Files]: liczba plików z danej grupy przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.
  • Rozmiar [Size]: w kilobajtach rozmiar wszystkich plików ogółem przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

Nawigacja lokalna - odnośniki Witryna i Zaplecze

15 module manager links.png

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej filtra znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

  • Witryna [Site]: przenosi na kartę z listą pozycji przechowywanych w pamięci podręcznej witryny.
  • Zaplecze [Administrator]: przenosi na kartę z listą pozycji przechowywanych w pamięci podręcznej zaplecza.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 cache manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

  • Zwykle będziesz usuwać wszystkie pliki. Aby tak uczynić, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij przycisk Usuń w przyborniku.

Tematy pokrewne