--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.modulesadministrator.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Moduły. Aby stworzyć nowy własny moduł, kliknij w przyborniku przycisk Nowy [New]. Aby skonfigurować istniejący moduł, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule modułu, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Na stronach menedżera modułów dodajesz nowe moduły albo konfigurujesz istniejące moduły zaplecza. W świeżej standardowej instalacji Joomla! jest 16 wbudowanych modułów zaplecza, które można umieszczać na stronach zaplecza. Niektóre z nich, jak moduły typu menu są umieszczane na każdej stronie, inne mogą być wykorzystywane opcjonalnie, głównie na stronie Witryna → Panel kontrolny.

Zrzut ekranu

Edytor modułu

Uwaga: jeśli zainstalujesz jedno lub więcej rozszerzeń - komponentów albo modułów na liście typów modułów mogą pojawić się nowe pozycje - dodatkowe typy modułów. Moduły w przeciwieństwie do komponentów - mogą być bez problemów powielane. Moduł rodzic i wszystkie jego kopie (instancje) stanowią jeden typ. Moduły jednego typu mogą różnić się detalami konfiguracyjnymi i parametrami prezentacyjnymi, ale uruchamia je ten sam kod - modułu rodzica. Nazwa typu pochodzi od nazwy skryptu zawierającego kod modułu.

Typy modułów

Po naciśnięciu na stronie menedżera modułów przycisku Nowy pojawia się strona z listą wszystkich dostępnych typów modułów. Pożądany typ modułu można wybrać w dwojaki sposób:

 • kliknij nazwę modułu
 • zaznacz pole opcji przy nazwie modułu i naciśnij w przyborniku przycisk Dalej [Next]. Z zamiaru tworzenia nowego modułu można zrezygnować, naciskając przycisk Anuluj [Cance].

W standardowej instalacji Joomla! mamy do dyspozycji 16 typów modułów zaplecza. Możemy utworzyć dowolną ilość modułów tego samego typu i ustalić dla nich różne szczegóły, np. nazwy, prawa dostępu, oraz parametry prezentacji. Zamiast tworzyć moduł tego samego typu możemy również skopiować moduł już istniejący, a następnie zmodyfikować jego szczegóły i parametr

Standardowe moduły zaplecza

Poniżej znajdują się opisy standardowych modułów zaplecza.

Menu zaplecza

Wyświetla główne menu nawigacyjne zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Menu zaplecza - przykład modułu

Moduł Menu zaplecza [Admin Menu] jest modułem typu: mod_menu.

Parametry modułu

Dla modułu nie określamy żadnych parametrów podstawowych.

Parametry rozszerzone

Moduł Menu zaplecza ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Menu lokalne

Wyświetla lokalne menu zaplecza. Używane jest na stronach komponentów: Reklamy, Kontakty, Spinacz RSS oraz na stronie menedżera modułów. Umożliwia nawigację między pokrewnymi pozycjami (np. Reklamy, Klienci i Kategorie). Wyłączenie menu lokalnego może spowodować, że niektóre opcje nie będą w ogóle dostępne. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Lokalne menu zaplecza - przykład modułu

Moduł Lokalne menu zaplecza [Admin Sub Menu] jest modułem typu: mod_submenu.

Parametry

Moduł Lokalne menu zaplecza ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Własny kod HTML

Moduł wyświetla własną treść kodowaną w HTML lub zwykły tekst. W standardowej instalacji Joomla! przykładem zastosowania jest moduł Witaj u Joomla wyświetlany na stronie startowej zaplecza: (Witryna → Panel kontrolny), przedstawiony na ilustracji poniżej:

Moduł Własny kod HTML - przykład modułu

Moduł Własny kod HTML [Custom HTML] jest modułem typu: mod_custom. Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Własny kod HTML opisany na stronie Moduły witryny.

Moduł Własny kod HTML ma jeden parametr - Przyrostek klasy CSS modułu.

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Kanał RSS

Wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie kanału informacyjnego (innej witryny). Ten moduł standardowo nie jest używany na zapleczu Joomla! Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Kanał RSS opisany na stronie Moduły witryny.

Moduł Kanał RSS [Feed Display] jest modułem typu: mod_feed.

Parametry modułu

Moduł Kanał RSS zaplecza ma podobny zestaw parametrów, jak moduł witryny:

Parametry modułu

Plik:Moduł Kanał RSS - parametry podstawowe

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Adres kanału [Feed URL]: adres internetowy kanału informacyjnego RSS - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu opisu witryny udostępniającej RSS. Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę (sekcję, kategorię), kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Ilość wiadomości [Items]: ilość wyświetlanych pozycji. Wpisz, ile wiadomości chcesz pokazać z pobranych kanałem RSS. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez czytnik RSS, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych z kanału RSS.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej).
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Stopka

Moduł wyświetla na zapleczu informacje umieszczone w stopce. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Stopka - przykład modułu

Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Stopka opisany na stronie Moduły witryny.

Moduł Stopka [Footer] jest modułem typu: mod_footer.

Parametry modułu

Moduł Stopka ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Statystyki menu

Wyświetla łącza do projektantów pozycji menu oraz ilość pozycji umieszczonych w menu. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Statystyki menu [Item Stats]. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Statystyki menu - przykład modułu

Moduł Statystyki menu jest modułem typu: mod_stats.

Parametry modułu

Moduł Statystyki menu ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Nowe artykuły

Wyświetla listę 10 ostatnio dodanych artykułów, datę ich utworzenia i nazwę autora. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Nowe. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Nowe artykuły - przykład modułu

Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Nowości opisany na stronie Moduły witryny.

Moduł Nowe artykuły [Latest News] jest modułem typu: mod_latest.

Parametry modułu

Moduł Nowe artykuły ma trzy parametry:

Moduł Nowe artykuły - parametry podstawowe

 • Kolejność [Order]: decyduje o kolejności pozycji w module na podstawie daty utworzenia i daty modyfikacji. Zaznacz jedną z opcji: Ostatnio dodane najpierw albo Ostatnio modyfikowane najpierw.
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Działa jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na witrynie. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji:
  • Dowolny [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • Dodane/zmieniane przez użytkownika [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez zalogowanego użytkownika.
  • Dodane/zmieniane przez innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez innych użytkowników.
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Zalogowani

Wyświetla listę zalogowanych użytkowników z ikonami umożliwiającymi natychmiastowe wylogowanie. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Zalogowani. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Zalogowani - przykład modułu

Moduł Zalogowani [Logged In Users] jest modułem typu: mod_logged.

Parametry modułu

Moduł Zalogowani ma jeden parametr - Pamięć podręczna - tylko ustawienie Nie przechowuj jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Logowanie

Wyświetla formularz logowania na stronę zaplecza administracyjnego, umożliwiający uwierzytelnienie i wybór domyślnego języka zaplecza albo przejście na stronę główną. Nie można go wyłączyć.

Plik:Moduł Logowanie - przykład modułu

Moduł Logowanie [Login Form] jest modułem typu: mod_login.

Parametry modułu

Moduł Logowanie ma dwa parametry:

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).


Połączonych

Wyświetla ilość użytkowników zalogowanych ogółem w panelu administracyjnym i na witrynie. Przykład modułu i przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Połączonych - przykład modułu

Moduł Połączonych jest modułem typu: mod_online.

Parametry modułu

Moduł Odwiedziny [Online Users] ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Popularne

Wyświetla listę najczęściej przeglądanych artykułów. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Popularne. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Popularne - przykład modułu

Moduł Popularne [Popular Articles] jest modułem typu: mod_popular.

Parametry modułu

Moduł Popularne ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Ikony skrótu

Na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) wyświetla ikony skrótów do głównych opcji. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Ikony skrótów - przykład modułu

Moduł Ikony skrótów [Quick Icons] to moduł typu: mod_quickicon.

Parametry modułu

Moduł Ikony skrótów ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.


Tytuł

Wyświetla tytuły stron zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Tytuł - przykład modułu

Moduł Tytuł [Title] jest modułem typu: mod_title.

Parametry modułu

Moduł Tytuł ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Przybornik

Wyświetla pasek narzędziowy na stronach zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Przybornik - przykład modułu

Moduł Przybornik [Toolbar] jest modułem typu: mod_toolbar.

Parametry modułu

Moduł Przybornik ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.. Tylko ustawienie Nigdy jest prawidłowe.

Masz wiadomość

Moduł wyświetla ilość wiadomości w skrytce pocztowej i graficzny odnośnik do strony Narzędzia → Masz wiadomość [Tools → Read Messages]. Przykłady modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Masz wiadomość - przykład modułu

Moduł Masz wiadomość [Unread Messages] jest modułem typu: mod_unread.

Parametry modułu

Moduł Masz wiadomość ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Pasek stanu

Moduł wyświetla pasek stanu aktualnie zalogowanego użytkownika. W pasku umieszczone są przyciski Podgląd' i Wyloguj oraz moduł Masz wiadomość informujący o nieprzeczytanych wiadomościach w skrytce pocztowej. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Pasek stanu - przykład modułu

Moduł Pasek stanu [User Status] jest modułem typu: mod_status.

Parametry modułu

Moduł Pasek stanu ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.


Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner edit toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:


 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Niekiedy dodatkowo instalowane rozszerzenia instalują także współdziałające z nimi moduły. Jeśli na liście typów modułów pojawią się inne, niż opisane powyżej, przejrzyj ich dokumentację, aby dowiedzieć się, jak je skonfigurować.

Tematy pokrewne