--=REKLAMA=--

Pomoc15

Joomla.whatsnew10.15

Z Joomla!WikiPL

Nowości w wersji 1.0

Niniejszy szkic przedstawia nowe możliwości związane z debiutem Joomla! Wszystkie komentarze i uwagi odnoszą się do zmian, poprawek i ulepszeń poczynionych względem Mambo 4.5.2.3

Poprawione błędy

W tej wersji umieszczono kilka przełomowych poprawek:

 • Możliwe jest poprawne logowanie się do kilku witryn dzielących jedną domenę a umiejscowionych w podkatalogach.
 • Poprawiono zapytania bazy danych, dotyczące użytkowników, które znacznie spowalniały pracę. Błąd ten dotyczył głównie serwisów z setkami zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy zarejestrowani, lecz bez praw edytorskich, zostali również usunięci z list wyboru autora, w trakcie edycji treści.
 • Poprawiono wiele odwołań, powodujących notyfikacje błędu w PHP 4.4.

Więcej informacji znajdziecie w pliku CHANGELOG.php .

Poprawa bezpieczeństwa

W tej wersji naprawiono i załatano wiele dziur i słabych punktów systemu:

 • Znane słabe punkty klasy phpMailer
 • Zagrożenie wpisu SQL przez opcję aktywacji użytkownika.
 • Zagrożenie wpisu SQL przez komponent sondaży
 • Wiele plików jak np. CHANGELOG skonwertowano do formatu .php w celu ich ukrycia
 • Zabezpieczono formularze e-mail, aby nie stały się bramką dla spamu
 • Funkcja mosGetParam została wzbogacona o użycie phpInputFilter w trybie NO_HTML
 • Wprowadzono alternatywną wersję pliku globals.php. Po zmianie nazwy globals.php-off na globals.php Joomla! będzie emulować tryb php regster_globals=off. To dostarczy pewnej ochrony przed niektórymi typami złośliwych ataków, ale również może mieć niekorzystny wpływ na działanie niektórych zewnętrznych aplikacji.

Witryna Joomla! (strona frontowa)

 • Witryna może być widzialna dla administratorów, nawet gdy działa w trybie offline.
 • Możliwy jest wybór edytorów tekstu typu WYSIWYG dla użytkowników, co uwalnia ich od używania edytora domyślnego.

Administracja Joomla! (zaplecze)

 • Do menu została dodana opcja Informacje o systemie.
 • Funkcja Wymuś wylogowanie nazywa się teraz po prostu Wyloguj (dotyczy zarządzania użytkownikami)
 • Powstał nowy typ pozycji menu: Funkcja Wyślij artykuł | wiadomość' [Submit - Content]
 • Wynikowy kod HTML jest teraz buforowany w celu przyspieszenia i poprawy działania funkcji niepowodujących zmiany oglądanej treści (jak np. zapis zawartości)
 • W zapleczu strony również możliwy jest wybór edytorów tekstu typu WYSIWYG dla użytkowników
 • Komponent Kontakty: dodano parametr wyboru kategorii kontaktów przy dodawaniu elementów menu

Obsługa języków

Kilka pomniejszych zmian zostało dokonanych, aby ułatwić współpracę z komponentem Mambelfish/Joomfish.

Szablony

Szablon szaty graficznej Solar Flare 2 został odświeżony. Andy Miller i Robert Deutz połączyli siły, aby dostarczyć nowy, fantastyczny wystrój zaplecza administracyjnego Joomla!

Ikony narzędzi administratora pokazywane są teraz w pełnych kolorach, zamiast szarości - jak gdyby były niedostępne.

Rozmaitości

 • Instalator został wzbogacony o przycisk Sprawdź ponownie

Wsparcie dla MySQL 4.1.x

Joomla! będzie teraz wspierać instalację i użytkowanie z PHP 5 i MySQL 4.1. W tym celu dostarczono alternatywny plik obsługi bazy danych w katalogu /includes. Wystarczy zastąpić istniejący databased.php plikiem database.mysqli.php. Po tym kroku można normalnie uruchomić instalatora.

Poprawki w bibliotekach

Następujące biblioteki programistów zostały ulepszone:

 • patTemplate (ta wersja dopuszcza krótkie modyfikatory tagów)
 • Overlib
 • TinyMCE
 • Walter Zorn tooltips
 • JSCookMenu
 • DOMIT!
 • DOMIT! RSS

Użyteczność i dostępność

Poczyniono duże kroki w celu przybliżenia Joomla! do pełnej kompatybilności z międzynarodowymi standardami. Podczas gdy największy przełom nastąpi w kolejnych wersjach, następujące zmiany zostały już dokonane, aby zbliżyć się do celu:

 • Do kodu wynikowego komponentów oraz do modułów witryny dodano tagi etykiet
 • mosHTML::selectList i mosHTML::radioList automatycznie dostarczają poprawnych etykiet

Dodatki dla programistów

Kilka nowych możliwości powstało z myślą o programistach Joomla!, oto niektóre z nich:

 • Klasa patHTML dostarcza kilka nowych metod do zarządzania listami wyboru
 • Klasa mosAbstractTasker mapuje automatycznie publiczne metody dla zadań
 • Metoda setTemplateVars została dodana do klas nawigacji zarówno witryny, jak i częsci administracyjnej
 • Funkcja mosHash dostarcza wygodnej metody bezpiecznego hashowania
 • <span class="article_separator"> oddziela elementy list
 • Dodano mosParameter::_mos_filelist do obsługi parametrów XML
 • Pliki parametrów mogą teraz używać elementu root <mosparams>. To umożliwia posiadanie więcej niż jednego pliku parametrów XML w pakiecie instalacyjnym komponentu.
 • Botom dodano kilka nowych przełączników/wyzwalaczy: onStart, onAfterMainframe
 • Dodano kilka nowych ikon narzędziowych
 • Metoda mosToolBar::help wreszcie poprawnie obsługuje lokalne (językowe) pliki pomocy w folderze /help komponentów
 • Dodano metodę mosDBTable::isCheckedOut
 • Do szablonu graficznego administratora dodano style CSS dla zgodności z wyglądem Joomla! 1.1 (Mambo 4.5.3)
 • Dodano bibliotekę dTree [javascript tree library]
 • Zapytanie database:setQuery używa teraz parametrów-argumentów do ustalenia offsetu i ilości rekordów.

Kompatybilność

Dokonaliśmy wszelkich możliwych starań, aby uczynić tę wersję kompatybilną wstecz z Mambo 4.5.2.3, jednak pozostaje parę zmian, które mogą wpływać niekorzystnie na działanie kilku istniejących dodatków. Jeżeli jesteś programistą Mambo (a wkrótce Joomla!) zwróć uwagę na:

 • zmienione argumenty patTemplate::createTemplate
 • zmienione argumenty database:setQuery (nie powinno mieć wpływu dla większości serwisów)