--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.system.info.15

Z Joomla!WikiPL

Dostęp

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Pomoc → Informacje o systemie.

System info 14.png

Opis

Ekran Informacji o systemie zawiera przydatne informacje, w których znajdziemy między innymi wiadomości na temat systemu operacyjnego, ustawień PHP, informacji o PHP oraz jak ustawione są praw dostępu do katalogów.

Informacje te mogą być bezcenne podczas rozwiązywania problemów. Pamiętaj, że żadnego z tych ustawień nie można zmienić z poziomu "Ekranu Informacji o systemie" - Wszelkie zmiany dotyczące np: ustawień PHP muszą zostać wprowadzone w odpowiednim miejscu przez administratora serwera.

Zrzut ekranu

System info 15.png

Informacje w kolumnach tabeli

  • Ustawienie [Setting]: nazwa ustawienia w pliku php.ini
  • Wartość [Value]: treść informacji - ustawienie opcji na serwerze, dane identyfikacyjne oprogramowania (np. serwera, przeglądarki).
  • Katalog [Directory]: ścieżka do katalogu, o którym zamieszczono informację w tabeli.
  • Stan [Status]: wskazuje, czy katalog jest zapisywalny, czy chroniony przed zapisem.

Informacje o systemie

PHP uruchomione w
Zawiera szczegółowe informacje na temat systemu operacyjnego na którym jest uruchomiona Joomla.
Wersja bazy danych
Zawiera aktualną wersję bazy danych MySQL jaka jest wykorzystywana przez instalację Joomla!.
Metoda porównywania bazy danych
Mówi nam o systemie kodowania bazy danych.
Wersja PHP
Wyświetla bieżącą wersję skryptu PHP jaki zainstalowany jest na serwerze.
Serwer WWW
Mówi o rodzaju i wersji serwera WWW.
PHP działa na
Skrypt, który pozwala na interakcję pomiędzy serwerem WWW (w większości przypadków, Apache) oraz językiem skryptowym PHP.
Wersja Joomla!
Wyświetla bieżącą wersję Joomla.
Przeglądarka
Podsumowanie aktualnego użytkownika, systemu operacyjnego i przeglądarki

Ustawienia PHP

Są to informacje o ustawieniach PHP na których obecnie pracuje nasza Joomla. Jeżeli którykolwiek z nich jest wyróżniony jako nieprawidłowy - należy to uwzględnić i zmienić w celu poprawienia konfiguracji.

Tryb bezpieczny 
Zalecane ustawienie: ON
Dyrektywa „open_basedir” 
Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
Wyświetlaj informacje o błędach 
Zalecane ustawienie: OFF
Krótkie znaczniki 
Zalecane ustawienie:
Wczytywanie plików 
Zalecane ustawienie: ON
Magic Quotes 
Zalecane ustawienie: ON
Register Globals 
Zalecane ustawienie: OFF
Buforowanie kodu wynikowego 
Zalecane ustawienie: OFF
Ścieżka zapisu sesji 
Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
Automatyczne uruchomienie sesji 
Zalecane ustawienie: OFF
Obsługa XML 
Zalecane ustawienie: ON
Obsługa Zlib 
Zalecane ustawienie: ON
Funkcje nieaktywne 
Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)
"Mbstring" Aktywne
Zalecane ustawienie: ON
Zmiana kodowania znaków (ICONV) 
Zalecane ustawienie: ON
Edytor WYSIWYG 
Zalecane ustawienie: Zależne od witryny (serwera)

Plik konfiguracyjny

W ramach Karty systemu informacji mamy możliwość obejrzenia zawartości naszego bieżącego pliku konfiguracyjnego Joomla, czyli "configuration.php". Plik ten zapisany jest w głównym katalogu naszej witryny.

Prawa do katalogów

W Joomla 1.0 oznaczone były jako "Uprawnienia". Zakładka ta pokazuje listę katalogów, które powinny mieć prawa do zapisu.

Wszystkie z wymienionych na tej liście katalogów powinny mieć status/stan "Zapisywalny".

System info 13.png

Informacje o PHP

Zakładka ta korzysta z funkcji phpinfo();

Wyświetlane są na niej duże ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP. Obejmuje to informacje opcji kompilacji PHP i rozszerzeń, wersji PHP, informacji serwera i ochrony środowiska (jeśli kompilowany jako moduł), informacji o wersji systemu operacyjnego, ścieżek głównych i lokalnych wartości opcji konfiguracyjnych, nagłówków HTTP, i Licencji PHP.

Ponieważ w każdym systemie jest różny sposób instalacji, phpinfo () jest powszechnie używane do sprawdzania konfiguracji i ustawień predefiniowanych zmiennych dostępnych w danym systemie.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania funkcji phpinfo(); można znaleźć na: http://php.net/phpinfo.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 sysinfo toolbar.png

Rola przycisków:

  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

  • Jeżeli masz problem z zainstalowaniem rozszerzeń, przesłaniem plików lub zmianą opcji konfiguracyjnych - przede wszystkim sprawdź zakładkę "Prawa do katalogów" i zobacz czy wszystkie wymienione tam katalogi mają status "Zapisywalny"
  • Jeśli masz jakieś problemy z konfiguracją Joomla skorzystaj z Forum Joomla!. Bardzo pomocne będzie jeśli w wiadomości na forum będą zawarte szczegółowe informacje na temat serwera, ustawień PHP czy samej Joomli. Wszystkie te informacje znajdziesz właśnie w zakładce "Informacje o systemie".
  • Ekrany informacji o których piszemy na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadnych z tych ustawień wyświetlanych na ekranach nie można zmienić z poziomu Joomla!. Jedynymi zmianami jakie możemy wprowadzić to zmiany pliku "configuration.php" - czyli nasz plik konfiguracyjny. Zmian dokonujemy w zakładce Konfiguracja Globalna, wszystkie inne ustawienia są zależne od konfiguracji serwera.