--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.cpanel.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Panel kontrolny jest pierwszą startową stroną zaplecza administracyjnego, widoczną zaraz po zalogowaniu się. Aby przejść na tę stronę z dowolnego miejsca zaplecza, wybierz z menu nawigacyjnego pozycję Witryna → Panel startowy [Site → Control Panel].

Opis

Panel kontrolny zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji Joomla! oraz moduły z aktualnymi informacjami o stanie Joomla! i innymi treściami umieszczonymi dynamicznie. Stronę tę nazywamy również panelem startowym albo pulpitem administratora (PA) czy też stroną główną administratora albo stroną startową zaplecza administracyjnego.

Tutaj administratorzy zawsze rozpoczynają swoją pracę. Z pulpitu operatora można przejść natychmiast do tworzenia nowego artykułu lub zarządzania artykułami, kategoriami i sekcjami artykułów oraz rozpoczynać inne działania - projektowanie menu, konfigurowanie witryny, zarządzanie kontami użytkowników, językiem witryny, mediami.

Standardowy pulpit zawiera następujące elementy:

 • ikony skrótów (Quick Icon): zestaw przycisków szybkiego dostępu do najczęściej potrzebnych funkcji administracyjnych,
 • karty modułów (Module Tab): zestaw kart z informacjami statystycznymi, kanałem informacyjnym witryny projektanta, itp.
 • pasek stanu (User Status): zestaw modułów informujących o bieżącej sytuacji: wiadomościach w skrytce pocztowej, ilości przyłączonych użytkowników, itp.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu strony startowej zaplecza

Ikony skrótów

Głównym elementem panelu administratora są ikony skrótów (Quick Icon) - kolekcja przycisków zapewniających szybki dostęp jednym kliknięciem myszy do najczęściej używanych funkcji administracyjnych. Za pomocą ikon skrótów możesz szybko napisać nowy artykuł, przejrzeć listę artykułów, kategorii, sekcji, użytkowników, ustalić kolejność artykułów w przeglądzie Strona startowa, poprawić konfigurację witryny, itp. Ilość udostępnionych przycisków zależy od uprawnień zalogowanego administratora. Administratorzy dysponują 10 ikonami skrótu:

 • Dodaj artykuł [Add New Article]: otwiera stronę, na której można stworzyć artykuł, przypisać go do sekcji i kategorii, umieścić w przeglądzie Strona startowa oraz ustalić inne parametry prezentacji
 • Artykuły [Article Manager]: otwiera stronę z listą artykułów, gdzie można je porządkować, dodawać, usuwać, przenosić i przywracać z archiwum
 • Kategorie [Category Manager]: otwiera stronę z listą kategorii, na której można je przeglądać, porządkować, tworzyć, kopiować, przenosić, usuwać, publikować bądź wstrzymywać publikację.
 • Strona startowa [FrontPage Manager]: przenosi na stronę menedżera strony frontowej, gdzie możesz zarządzać artykułami umieszczonymi w przeglądzie Strona startowa.
 • Konfiguracja [Global Configuration]: otwiera okno edytora ustawień globalnych - centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla!, zarówno witryny (strony frontowej), jak i zaplecza administracyjnego. Być może jeden z najważniejszych obszarów Joomla!. Możesz tu zmienić wiele istotnych opcji konfiguracyjnych, wśród nich: Warstwa FTP, Strefa czasowa witryny, Język witryny, Konfiguracja serwera, Konfiguracja sesji oraz Metadane. Prawo dokonywania zmian konfiguracji witryny ma tylko główny administrator.
 • Języki [Language Manager]: otwiera okno menedżera języków. Kliknij ten przycisk, aby ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny i zaplecza.
 • Media [Media Manager]: otwiera okno biblioteki mediów. Kliknij ten przycisk, aby wczytać do biblioteki jakiś plik. Do Biblioteki mediów można dodawać pliki w różnych formatach - tekstowych, graficznych, dźwiękowych, itd. Zgromadzone w bibliotece media można wykorzystać jako ilustracje materiałów publikowanych na witrynie, jako załączniki oraz udostępniać użytkownikom w repozytoriach plików. Menedżer mediów umożliwia porządkowanie zbiorów, zakładanie nowych katalogów, usuwanie niepotrzebnych plików i folderów.
 • Projektant menu [Menu Manager]: otwiera okno projektanta menu. Możesz tutaj stworzyć nowe menu, kopiować istniejące, zmieniać właściwości istniejących menu, usuwać zbędne menu, a także przenieść się do projektanta pozycji w dowolnym z istniejących menu.
 • Sekcje artykułów [Section Manager]: otwiera stronę menedżera sekcji artykułów z wykazem sekcji. Kliknij ten przycisk, stworzyć nową sekcję albo edytować właściwości lub usuwać istniejące sekcje artykułów.
 • Użytkownicy [User Manager]: otwiera okno menedżera użytkowników z wykazem zarejestrowanych użytkowników. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe konto użytkownika, edytować dane użytkowników - zmienić hasło, preferowany język witryny i język zaplecza, domyślny edytor tekstu, przynależność do grupy użytkowników, a także gdy chcesz usunąć z bazy dane użytkowników albo uniemożliwić logowanie się do witryny.

Karty modułów

Po prawej stronie ekranu na kilku kartach w zakładkach się znajduje zestaw modułów zaplecza. Aby odsłonić kartę, trzeba kliknąć zakładkę. Na każdej karcie znajdują informacje sygnalizowane tytułem modułu oraz łącza do menedżerów zadań bądź edytorów - artykułów, kont użytkownika. Szczegółowe informacje o każdym z modułów znajdziesz w artykułach systemu pomocy.

 • Zalogowani (Logged): łącza do kont zalogowanych użytkowników, umożliwia ich wylogowanie,
 • Popularne (Popular): łącza do 10 najczęściej przeglądanych artykułów, ilość odsłon i daty utworzenia,
 • Nowe (Latest Content): łącza do 10 najnowszych artykułów, daty ich utworzenia i nazwy autorów,
 • Statystyki menu (Menu Stats): łącza do menedżerów pozycji oraz ilość łączy w każdym z menu.

W świeżej instalacji Joomla! z przykładami na pierwszej z kart znajdziesz moduł "Witaj u Joomla!". Gdy przestanie być przydatny, można go wyłączyć albo zupełnie usunąć.

Pasek stanu

Na pasku stanu umieszczonym po prawej stronie rozwijanego menu znajdują się cztery moduły zaplecza:

 • Wiadomość (Unread): podaje ilość nieprzeczytanych wiadomości,
 • Skrytka pocztowa (Mosmsg): umożliwia przeglądanie i wysyłanie wiadomości do administratorów,
 • Przyłączeni (Online): podaje ilość zalogowanych użytkowników,
 • Wyloguj (Logout): umożliwia wylogowanie się z panelu administracyjnego.

Tutaj również umieszczono odnośnik umożliwiający administratorom podgląd witryny.

Porady

 • Skorzystaj z przycisku Dodaj artykuł, aby szybko otworzyć stronę edytora artykułów i stworzyć nowy artykuł.
 • Skorzystaj z przycisku Strona startowa, aby zarządzać artykułami umieszczonymi w przeglądzie Strona startowa - publikować je bądź wstrzymać publikację, zmienić kolejność itd.

Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki