--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.mediamanager.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna → Media [Site → Media Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Media [Media Manager].

Opis

Biblioteka mediów albo Menedżer mediów jest centrum zarządzania plikami graficznymi i innymi, które mogą być wykorzystane bądź udostępniane w artykułach i innych materiałach. Biblioteka mediów jest bardzo przydatnym narzędziem do wczytywania i usuwania plików do katalogu /twoj_joomla/images/ na serwerze sieciowym. Możesz przesyłać nowe pliki, usuwać istniejące i tworzyć podkatalogi.

Menedżer mediów oferuje dwa widoki - widok miniatur i widok szczegółów. W widoku miniatur wyświetlane są obrazki sygnalizujące foldery i pliki. W widoku szczegółów zobaczysz nazwy pliku, wymiary grafiki, wielkość pliku. Ponadto znajdziesz przycisk umożliwiający szybkie usunięcie pliku.


Zrzut ekranu

15 media manager.png

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 media manager toolbar.png

Rola przycisków:

 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Operacje

Przełączanie widoku

Możesz przełączać się między dwoma dostępnymi widokami - miniatur i szczegółów, klikając wybrany odnośnik na pasku menu lokalnego: "Miniaturki" lub "Podgląd szczegółowy".

15 media manager det.png

Wczytywanie plików

Jeśli chcesz wczytać obrazy lub inne pliki do katalogu /twoj_joomla/images/ (albo jakiegoś podkatalogu), po prostu otwórz katalog, do którego chcesz wczytać plik, klikając jego miniaturę w widoku miniatur lub nazwę w widoku szczegółów. U dołu menedżera znajduje się obszar oddzielony napisem Wczytaj plik (Maks=10MB). Pod nagłówkiem znajdują się trzy przyciski: Przeglądaj, Rozpocznij wczytywanie oraz Wyczyść wszystko. Aby wczytać plik, rozpocznij od naciśnięcia przycisku Przeglądaj, wskaż na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać i naciśnij w oknie dialogowym przycisk Otwórz. (Możesz wskazać wiele plików, a także dokonywać wielokrotnie wyboru tak jednak, aby rozmiar wszystkich plików, które zamierzasz wczytać, nie przekroczył dozwolonego maksimum). Po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie. Pliki zostaną wczytane do wybranego wcześniej katalogu.

Usuwanie plików

Aby usunąć kilka plików:

 • Przejdź do katalogu zawierającego plik lub pliki przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami plików przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać pliki pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną pliku, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Tworzenie podkatalogów

Jeśli chcesz utworzyć podkatalog, możesz użyć menedżera mediów:

 • Przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć nowy podkatalog. Możesz również utworzyć podkatalog w głównym folderze biblioteki plików (/).
 • W pasku adresu w prawym panelu wpisz za znakiem ukośnika '/' nazwę nowego katalogu.
 • Kliknij przycisk Utwórz katalog [Create Directory] umieszczony obok paska adresu.

Strona odświeży się i nowy katalog zostanie utworzony.

Usuwanie podkatalogów

Aby usunąć podkatalog, usuń najpierw z katalogu wszystkie umieszczone w nimi pliki, a następnie:

 • Przejdź do katalogu zawierającego podkatalog lub podkatalogi przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami katalogów przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać katalogi pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną katalogu, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Porady

 • Maksymalny dozwolony rozmiar plików do wczytania można zmienić w edytorze Konfiguracja globalna.
 • Jednocześnie możesz wczytać wiele plików. Kliknij przycisk Rozpocznij wczytywanie, gdy wskażesz wszystkie pliki
 • Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć wpisy z listy plików do wczytania. Oczywiście, nie spowoduje to usunięcia plików z katalogu /images.

Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki