--=REKLAMA=--

Pomoc15

Joomla.whatsnew15.15

Z Joomla!WikiPL

Nowości w wydaniu 1.5

Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości i zmiany w drugim głównym wydaniu Joomla!

Jak w poprzednich wydaniach, Joomla!, zapewnia wygodny i łatwy w użyciu szkielet publikacji treści w witrynach internetowych wszelkiego typu. Dostosowanie Joomla! do zmieniającej się natury internetu i nowoczesnych technologii sieciowych wymagało gruntownej przebudowy kodu, wzbogacenia użyteczności i uproszczenia interfejsu użytkownika. Joomla! 1.5 posiada wiele nowych cech.

W wydaniu Joomla! 1.5:

  • istotnie zwiększono użyteczność, wykonalność (ang. manageability), skalowalność oraz wydajność, zostawiając daleko w tyle oryginalne Mambo,
  • zapewniono obsługę dowolnego języka – kodowanie utf (japoński!) oraz obsługę języków z pisownią od prawej do lewej (np. arabski, farsi i hebrajski).
  • rozwinięto zdolność integracji z aplikacjami zewnętrznymi przez usługi sieciowe i zdalne uwierzytelnianie, np. Lekki protokół dostępu do usług katalogowych (LDAP).
  • udoskonalono technikę dodawania treści, szablony oraz formy prezentacji, aby zapewnić obsługę standardów dostępności i użyteczności dla dowolnych odbiorców.
  • zbudowano nowoczesny, prostszy i elastyczny szkielet projektowy dla komponentów i innych rozszerzeń.
  • zachowano zgodność wsteczną z poprzednimi wydaniami Joomla!, komponentami, szablonami, modułami i innymi dodatkami.

Czym są "rozszerzenia"?

Komponenty, moduły, dodatki, szablony i pakiety językowe oznaczono wspólnym jednym terminem – rozszerzenia.

Gdzie zniknęły instalatory?

Udoskonalony instalator znajdziesz, rozwijając w menu zaplecza opcję Rozszerzenia. W wydaniach sprzed Joomla 1.5 trzeba było obrać rodzaj instalatora do typu rozszerzenia. W Joomla 1.5 inteligentny instalator sam rozpoznaje rodzaj instalowanego rozszerzenia. Użytkownik nie musi się martwić o poprawny wybór - po prostu wskazujesz rozszerzenie, a resztę pracy wykonuje instalator.

Co się stało z ustawianiem lokalizacji?

Teraz lokalizacja jest ustawiana przez plik językowy - jezyk.xml - w metadanych witryny. Jeśli masz problemy z umiejscowieniem, takie jak niepoprawne wyświetlanie daty, możesz sprawdzić i zmodyfikować wpisy w znaczniku locale. Uwaga: można tu umieścić wiele ciągów ustawiających lokalizację, wybranym zostanie jedno ustawienie - odpowiednie do konfiguracji serwera.

Jedno okno w edytorze? Jak dodać: Czytaj więcej?

Teraz, aby podzielić artykuł na zapowiedź i tekst główny, używamy markera Czytaj więcej (przycisk wstawiający marker jest umieszczony pod edytorem). Pojawi się czerwona przerywana linia, oddzielająca wstęp artykułu od całości. O resztę zadba nowy dodatek [ang. plg_readmore].

Warto wspomnieć, że w przypadku migracji danych ze starszych stron, nie będzie to powodować żadnych problemów. Nowe rozwiązanie jest w pełni zgodne z poprzednimi.

Co się stało z mambotami?

Mamboty nazywamy teraz po prostu "dodatkami" lub "wtyczkami" (ang. plug-in).

W Mambo i w Joomla 1.0 boty umożliwiały dodawanie funkcji, których zadaniem było przetwarzanie treści (np. osadzanie obrazków i ich parametrów, paginacja materiałów wielostronicowych). W Joomla 1.5 dodatki odgrywają znacznie większą rolę, niż boty. Pozwalają rozszerzać podstawową warstwę programową Joomla! - funkcjonalność Joomlowego frameworka.

Uwaga: W polskich wydaniach wcześniejszych wersji Joomla! używaliśmy już terminu ’dodatki’. Z trzech odpowiedników angielskiego plug-in: ’wtyczka’, ’dodatek’ i ’wstawka’ termin ’dodatek’ zdał się nam najmniej kontrowersyjny.

Gdzie są materiały statyczne?

W wydaniach sprzed Joomla! 1.5 redagowaniu materiałów statycznych i zwykłych artykułów służyły dwie odrębne procedury. Teraz połączono je w jeden proces. a dawne materiały statyczne stały się po prostu artykułami nieprzypisanymi do żadnej kategorii.

Gdy chcesz stworzyć pozycję statyczną, zredaguj nowy artykuł w taki sam sposób, jak standardowy i zamiast przypisać go do konkretnej sekcji i kategorii, wybierz na liście możliwości opcję Nieprzypisany.

Dla projektantów

Dokonano ogromnego wysiłku, aby odświeżyć i unowocześnić rdzeń Joomla! tak, aby stał się rzeczywiście rozszerzalnym szkieletem projektowym (frameworkiem). Z rdzenia do został wyodrębniony cały proces generowania kodu HTML do skryptów, które mogą być swobodnie modyfikowane przez projektantów bez ingerencji w rdzenny kod. Można dowolnie zmieniać sposób prezentacji modułów, wprowadzono nowy domyślny sposób generowania menu (za pomocą nieuporządkowanej listy).

Gruntownie zmieniono również kod odpowiedzialny za upraszczanie adresów tak, by tworzenie alternatywnych rozwiązań nie wymagało ingerencji w kod Joomla!.

Ilość zmian jest tak duża, że nie sposób ich wszystkich tutaj relacjonować - można się z nimi zapoznać w dodatkowych materiałach publikowanych na Joomla! Developer Network site.

Kompatybilność

Projektanci zadbali o to, aby rozwiązania w nowym Joomla! były w maksymalnym stopniu zgodne ze stosowanymi w Joomla 1.0. Aby jednak korzystać z rozszerzeń projektowanych dla Joomla 1.0, konieczne jest uaktywnienie specjalnego dodatku, włączającego tryb zgodności wstecznej. Znajdziesz go, wybierając w menu zaplecza ->Dodatki -> System : Spuścizna (Plugins -.System - Legacy)