--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.stats.searches.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Komponenty → Statystyki wyszukiwania [ [Components → Search]].

Opis

Statystyka wyszukiwania pozwala się zorientować, jakich informacji poszukują użytkownicy i czy ich oczekiwania zostały zaspokojone. Na podstawie rezultatów wyszukiwania można dostosować treści witryny do potrzeb odwiedzających.

Lista wyszukiwanych słów i zwrotów jest uporządkowana malejąco. Najciekawsze są dane o zwróconych rezultatach wyszukiwania. One bowiem informują, na jakie pytania użytkownicy nie znaleźli odpowiedzi. Na tej podstawie warto rozważyć:

 • które z opublikowanych materiałów uzupełnić o wyszukiwane słowa i zwroty,
 • czy i jakimi nowymi materiałami uzupełnić witrynę,

Nie zawsze trzeba tworzyć nowe materiały. Poszukiwane przez użytkowników informacje często znajdują się w już opublikowanych artykułach. Użytkownicy mogą nazywać te same rzeczy, zjawiska, problemy na wiele różnych sposobów. Nie muszą znać specjalistycznych określeń czy fachowych terminów.

Niezbyt sensowne byłoby tworzenie nowych opracowań, skoro można uzupełnić, podredagować, wzbogacić istniejące.Niejednokrotnie wystarczy więc wzbogacić istniejący artykuł dodatkowymi informacjami, nawiązując do zwyczajów językowych użytkowników.

Statystyka może być też bardzo przydatną wskazówką w redagowaniu metadanych - opisów [Description] oraz słów kluczowych [Keywords] we właściwościach artykułów.

Zrzut ekranu

15 search statistics.png

Lista wyników

Lista wyników wyszukiwania może być wyświetlana w dwóch widokach - z informacją o ilości zwróconych wyników bądź tylko z informacją o ilości zapytań. Przełączenie umożliwia przycisk Pokaż wyniki [Show results]. Jeśli statystyki gromadzono przez długi okres, przełączenie dostarczające bogatszej informacji może jednak drastycznie zwolnić prezentację wyników.

Informacje w kolumnach tabeli

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę pozycji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego tytułem. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Szukane frazy [Search Text]: wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki alfabetycznie i w odwróconej kolejności alfabetycznej.
 • Ilość zapytań [Times Requested]: informuje, ile razy użytkownicy wprowadzili w wyszukiwarce ten tekst. Możesz kliknąć nazwę w nagłówku kolumny, by posortować wyniki rosnąco i malejąco.
 • Zwrócono pozycji [Results Returned]: wyświetla ilość zwróconych wyników (wierszy, informacji)

Filtry i przełącznik widoków

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku wyników wyszukiwania dysponujemy filtrem fraz oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Filtr fraz

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz słowo, fragment słowa lub dowolną frazę, aby wyświetlić dla rezultatów zawierających wpisany ciąg znaków. Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem fraz. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje filtr.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przełącznik widoków

Po prawej stronie nad górną krawędzią tabeli jest kilka pól przedstawionych na ilustracji poniżej:

15 search stats toggles.png

 • Włączone/Wyłaczone [Enabled / Disabled]: informuje, czy w konfiguracji globalnej komponentu został włączony parametr Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics].
 • Pokaż wyniki/Ukryj wyniki [Hide Search Results / Show Search Results]: przełącznik widoków regulujący zakres wyświetlanych informacji. Po naciśnięciu odnośnika włącza dodatkową kolumnę, wyświetlającą ilość zwróconych wyników.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 search statistics toolbar.png

 • Wyczyść [Reset]: powoduje nieodwracalne usunięcie informacji o wyszukiwaniu zgromadzonych w bazie danych. Naciśnij ten przycisk, gdy chcesz usunąć zgromadzone informacje i rozpocząć nowy rejestr wyszukiwania.
 • Preferencje [Parameters]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację: artykułów, reklam, kontaktów, kanałów RSS, zakładek. Kliknij ten przycisk, aby ustalić preferowane reguły wyświetlania wszystkich artykułów, reklam, kontaktów, itd. Ustawienia globalne mogą być zmodyfikowane w ustawieniach pojedynczego elementu, np. artykułu, kontaktu oraz w ustawieniach udostępniających je pozycji menu.
Uwaga: zamiast nazwy Preferencje może być użyta nazwa Parametry.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Globalna konfiguracja statystyk wyszukiwania

Kliknij przycisk Preferencje [Parameters] w przyborniku, by otworzyć edytor globalnej konfiguracji komponentu Szukaj [Search]. Poczynione tutaj ustawienia mogą być skorygowane w ustawieniach na stronie Pozycje menu: Utwórz/Zmień - Łącza wewnętrzne: Szukaj (parametry komponentu). W edytorze możesz ustalić ustawienia poniższych parametrów:

15 search preferences.png

 • Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics]: włącza lub wyłącza statystykę wyszukiwania. Gromadzenie statystyk skutkuje większą ilością danych w bazie, ale dostarcza cennych informacji o potrzebach użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: w wynikach wyszukiwania prezentowanych użytkownikom na stronach witryny decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia pozycji, w której znaleziono wyszukiwany tekst.

Porady

 • Na tej stronie niemożliwe jest przeszukiwanie witryny. Wyszukiwanie jest możliwe po umieszczeniu w menu witryny odnośnika typu Łącze wewnętrzne - Szukaj albo modułu witryny Szukaj [Search].

Tematy pokrewne