--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.menumanager.new.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Projektant menu [Menu manager] Projektant menu [Menu manager]. Aby stworzyć nowe menu, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować szczegóły menu stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli albo zaznacz pole wyboru przy nazwie menu i naciśnij w przyborniku ikonę Zmień.

Opis

Na stronie Szczegóły menu ustalasz własności zakładanego lub istniejącego menu. Każde menu charakteryzują cztery własności: nazwa, tytuł, opis i tytuł obsługującego je modułu.

Zrzut ekranu

15 mnu 00 create.png

Nagłówki kolumn

 • Nazwa menu [Menu Name]: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji.
 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Opis menu [Description: zwięzła charakterystyka roli menu, widziana tylko przez administratorów w edytorze menu. Wpisz dowolny tekst.
 • Tytuł modułu [Module Title]: oznaczenie modułu, dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł wyświetlany jest w wykazie modułów, może być również wyświetlany na stronach witryny. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w edytorze właściwości modułów.
Uwaga. W Projektancie menu tytuł modułu wyświetlany jest jedynie podczas tworzenia nowego menu. Gdy będziesz zmieniać własności istniejącego menu, tytuł modułu nie zostanie wyświetlony. Gdy podczas tworzenia nowego menu pole przeznaczone na tytuł modułu pozostawisz puste, moduł menu nie zostanie utworzony.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest pasek narzędzi administracyjnych - Przybornik:

15 menumanager edit toolbar.png

Rola przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Gdy ustawisz wskaźnik myszki nad ikonką z literą 'i' umieszczoną obok pola tekstowego, zobaczysz informację objaśniającą.
 • Nazwa menu [Menu Name, Unique Name] identyfikuje je w kodzie Joomla!, dlatego musi być niepowtarzalna i jednoznaczna.
 • Nazwa mainmenu używana jest zwyczajowo na oznaczenie głównego menu witryny, a nazwa usermenu na oznaczenie menu użytkownika. Stosowanie innych nazw na ich oznaczenie jest nieco ryzykowne - tych właśnie nazw mogą oczekiwać niektóre rozszerzenia Joomla!, zwłaszcza starsze wersje, napisane jeszcze dla Joomla 1.0.
 • Kiedy nazywasz nowe menu, używaj jedynie znaków alfabetu łacińskiego i cyfr, bez spacji. Możesz także użyć łączników i znaku dolnego podkreślenia. Dobrą praktyką jest używanie w nazwach menu jedynie małych liter (a-z) oraz znaków podkreślenia (_). Znaki specyficzne np. dla języka polskiego - ’ą’, ’ę’, ’ć’ mogą powodować problemy, dlatego zaleca się, by ich w nazwach menu nie stosować. Przeczytaj również uwagę w dymku pomocy podręcznej.
 • To dobry pomysł, aby tytuł opisywał menu, sygnalizował jego zawartość. Tytuł wykorzystywany jest tylko jako odnośnik w rozwijanym menu zaplecza (w Joomla 1.0. identyfikatorem tym była nazwa menu).
 • Dobrym zwyczajem jest również wypełnienie pola Opis [Description) informacją charakteryzującą menu, np. Główny spis treści, Dodatkowe dolne menu nawigacyjne, itp.
 • Jeśli zapomnisz utworzyć moduł wyświetlający menu, możesz to uczynić na stronie Moduły, którą znajdziesz w menu Rozszerzenia ->Moduły. Naciśnij w przyborniku przycisk Nowy, następnie zaznacz Menu i kliknij w przyborniku Dalej. W edytorze modułu określ tytuł menu i jego parametry.
 • Automatycznie tworzonemu modułowi do obsługi menu Joomla! ustala - poza tytułem i nazwą typu menu - własności domyślne. Można je zmienić w dowolnym momencie, otwierając edytor modułu na stronie Moduły - zarządzanie.

Tematy pokrewne