--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.languages.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia → Języki [Extensions → Language Manager] albo na stronie startowej naciśnij ikonę skrótu Języki.

Opis

W obszarze roboczym na dwóch kartach - Witryna i Administrator znajdują się wykazy zainstalowanych pakietów językowych. Możesz tutaj ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny (strony frontowej) i zaplecza (strony administracyjnej). Domyślny język witryny może być zmieniony na preferowany przez zarejestrowanych użytkowników, a język zaplecza - spośród zainstalowanych - może być wybrany podczas logowania. Dodatkowe pakiety językowe instalujemy, korzystając z narzędzi na stronie Rozszerzenia → Instalator.

Różnice między wersjami Joomla!

W Joomla 1.0 menedżer języka dostępny był po wybraniu z menu zaplecza pozycji Witryna → Języki [Site → Language Manager → Site Languages]. W oficjalnym wydaniu możliwa była jedynie językowa obsługa witryny, zaplecze nie było lokalizowane. Domyślny język witryny ustalaliśmy w edytorze konfiguracji globalnej, na karcie Lokalizaja [Locale], wybierając go z rozwijanej listy zainstalowanych pakietów językowych.

W Joomla 1.5 język jest jednym z pięciu rodzajów rozszerzeń i w konsekwencji menedżer języków został umieszczony wśród pozycji menu Rozszerzenia [Extensions].

Zrzut ekranu

15 lang install 08.png

Lista pozycji

W obsłudze strony mogą pomóc: przełącznik między kartami, filtry oraz pasek nawigacyjny pod tabelą.

Nawigacja lokalna - przełącznik Witryna i Administrator

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu znajduje się menu lokalne z dwoma przełącznikami:

15 banner manager banners other.png

 • Witryna [Site]: jeśli jest aktywny, przełącza na kartę z listą języków witryny,
 • Administrator [Administrator]: jeśli jest aktywny, przełącza na kartę z listą języków zaplecza administracyjnego.

Uwaga: Witrynę i zaplecze mogą obsługiwać różne języki.

Informacje w kolumnach tabeli

Zarówno na stronie Witryna [Site], jak i Administrator lista języków zawiera następujące informacje:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Język [Language Name]: nazwy zainstalowanych języków witryny lub zaplecza administracyjnego.
 • Domyślnie [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na element, który obsługuje aktualnie witrynę lub zaplecze albo - w przypadku menu - otwierającą stronę witryny.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml.
 • Data [Date]: data utworzenia. Zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Autor [Author]: nazwa osoby, która stworzyła element, np. artykuł, ale niekoniecznie jest jego autorem. W przypadku zarejestrowanego użytkownika nazwa autora jest odnośnikiem - naciśnięcie nazwy przenosi do edytora konta użytkownika. Zobacz Użytkownicy - Zmień. Na stronach menedżerów rozszerzeń w kolumnie Autor wyświetlana jest nazwa projektanta albo autora oryginału lub tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.
 • Email autora [Author E-mail]: adres poczty elektronicznej autora. Na stronach menedżerów rozszerzeń - adres poczty elektronicznej projektanta albo autora oryginału albo tłumaczenia w przypadku pakietów językowych.

Wszystkie informacje o zainstalowanych pakietach językowych pochodzą z pliku XML włączonego do pakietu. Joomla! nie rejestruje tych informacji w bazie danych.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 lang manager toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Domyślnie [Default]: ustala zaznaczony element (np. język, szablon, pozycję menu) jako obsługujący domyślnie witrynę lub zaplecze albo stronę otwierającą witryny.
W języku domyślnym witrynę zobaczy każdy nowo rejestrowany użytkownik oraz użytkownicy niezalogowani.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Typowe zastosowanie

Dostęp do strony menedżera języka administratorzy uzyskują w dwojaki sposób:

 • naciskając ikonę skrótu na stronie startowej zaplecza administracyjnego,
 • wybierając z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia -> Języki [Extensions -> Language Manager].

Aby ustalić domyślny język witryny lub zaplecza, należy zaznaczyć przy nazwie preferowanego języka przycisk opcji, a następnie kliknąć w przyborniku w prawym górnym rogu przycisk Domyślnie [Default].

Nowe pakiety językowe można dodawać na stronie Rozszerzenia → Instalator. W przypadku pakietów językowych można się również posłużyć uproszczoną metodą "instalacji", przesyłając pliki wyodrębnione z pakietu instalacyjnego do odpowiednich katalogów na serwerze za pomocą klienta FTP. Po zainstalowaniu jedną z tych metod dodany język pojawi się na liście menedżera gotowy do konfiguracji.

Możesz wybrać kartę Witryna [Site] albo Administrator, aby skonfigurować język jednego z tych interfejsów.

W domyślnym języku witryny zapisywane są wszystkie treści. W Joomla 1.5 można jednak ustalić inny niż domyślny język indywidualnie dla każdego artykułu, dokonując odpowiednich ustawień w sekcji Parametry rozszerzone.

Porady

 • Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego z zainstalowanych języków witryny. Język witryny dla użytkownika może ustalić administrator, konfigurując konto użytkownika na stronie Użytkownicy albo użytkownik, konfigurując swój profil na stronie Pozycje menu - Układ typu: Konto użytkownika. Jeśli przykładowo użytkownik wybierze jako język domyślny język hiszpański, wówczas moduł rozszerzonego wyszukiwania będzie wyświetlany w tym języku, jak na ilustracji poniżej:

15 spanish language example.png

 • Ustawienie dokonane przez użytkownika w jego profilu nie zmienia domyślnego języka witryny.
 • Zmiany domyślnego języka witryny ani zmiany języka użytkownika nie wpływają na język artykułów i innych materiałów w witrynie.
 • Przełączanie domyślnego języka witryny przez administratorów nie powoduje zmiany w sposobie prezentacji witryny na ekranach użytkowników, którzy mają ustalony język domyślny w ustawieniach własnego konta na stronie Użytkownicy. Jeśli włączasz inny język, użytkownik ogląda witrynę w języku wybranym przez siebie.
 • Ważne: Nie usuwaj domyślnego języka za pomocą FTP - operacja taka spowoduje błąd wyświetlania zarówno witryny, jaki strony administracyjnej.
 • Dodatkowe języki można zainstalować na stronie Rozszerzenia - Instalator [Extension Manager - Install/Uninstall].
 • Zaplecze i witryna mogą być prezentowane w dwóch odmiennych językach, np. angielskim i polskim. Także konkretne artykuły można skonfigurować tak, by wyświetlać je w odmiennych niż domyślny język witryny (korzystając z ustawień w sekcji Parametry rozszerzone).
 • Zainstalowane języki witryny i zaplecza można przełączać w trakcie pracy - wybierając preferowany język i klikając ikonę Domyślnie na odpowiedniej karcie.

Zależności

Języki wyszczególnione w tabeli menedżera języków można instalować za pomocą menedżera rozszerzeń, wybierając z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia - Instalator [Extensions -> Install/Uninstall]. Niepotrzebne pakiety językowe odinstalowujemy za pomocą tego samego menedżera rozszerzeń.

Jeśli zainstalowanych jest wiele pakietów językowych, domyślny język interfejsu witryny może być zmieniony przez zarejestrowanych użytkowników w edytorze ich konta (po wybraniu z menu użytkownika pozycji Twoje konto (Twoj profil, itp.). Użytkownicy z uprawnieniami specjalnymi (operatorzy i administratorzy) mogą również wybrać preferowany język zaplecza.

Wybrany język wyświetlany jest na na stronie Użytkownicy odpowiedniego użytkownika

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.languages.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.