--=REKLAMA=--

Pomoc15

Joomla.support.15

Z Joomla!WikiPL

Witryny oficjalne

 • Joomla! Home - Oficjalna witryna Centrum Projektu Joomla!
 • Joomla! News - Nowiny Joomla! - magazyn informacyjny o ważnych wydarzeniach i pracach nad projektem
 • The Forum - Oficjalne forum Joomla! - krótkie zestawienie forów:
Angielska nazwa forum Problematyka
FAQ's - A rapidly growing forum of useful hints and tips for Joomla! use and development.
General Joomla! Questions Problemy ogólne
Installation & Upgrading of Joomla! Instalacja i aktualizacja Joomla!
Administration - Dealing with matters concerning the Joomla! Back-end Administrator Administracja - problemy w korzystaniu z zaplecza administracyjnego
Language & Translation - General and Official Translation and Language issues and Work Groups - including Official Translation Teams: Język i tłumaczenia - problemy ogólnych i oficjalnych tłumaczeń, w tym Oficjalnego Zespołu Tłumaczy
Performance - Dealing with keeping your web site running at its peak of efficiency Wydajność - problemy sprawnego działania witryn
Quality & Testing - Dealing with issues of functionality and development of Joomla! post-alpha release: Jakość i testy: problemy jakości, stabilności, funkcjonalności i rozwoju Joomla!, wydania alpha
Design & Accessibility - Dealing with compliance issues as far as standards, accessibility, and usability are concerned Wygląd i dostępność: koncentruje się na problemach zgodności Joomla! ze standardami, dostępności i użyteczności
Marketing & Media - The latest addition to the Joomla! Work Group family, dealing with how Joomla! should be publicised, Marketing i media - najpóźniej utworzony zespół roboczy zajmujący się problemami promocji i upowszechniania Joomla!
Joomla! Code - Feedback and assistance on the Joomla! Code Kod Joomla! -
Joomla! Development - Development of both the 1.0.x series and the 1.5.x series of Joomla! Projektowanie Joomla! - problematyka projektowania obu wersji Joomla! - 1.0.x oraz 1.5.x
Documentation - Official User & Developer documentation projects and assistance. Dokumentacja - Oficjalna dokumentacja użytkowników i projektantów oraz pomoc
3rd Party Extensions - Components, Modules, Mambots, Plugins, Templates. Rozszerzenia innych projektantów - komponenty, moduły, dodatki,wtyczki, szablony
International Zone - Language specific forums. Strefa międzynarodowa - fora w językach użytkowników, w tym polskie
...and much, much, more! ... i wiele innych
 • The Help Site - zobacz najnowsze ekrany pomocy, instrukcje, podręczniki i inne pomocne materiały dla użytkowników i administratorów Joomla
 • The Documentation Site - znajdziesz elektroniczną dokumentację Joomla!. Każdy może przeglądać materiały i wesprzeć tworzenie dokumentacji. Możesz pomóc w tworzeniu ekranów pomocy, instrukcji, poradników i podręczników oraz innych materiałów dla użytkowników, administratorów i projektantów Joomla!
 • The Developer Network - The Developers Portal provides a free project management and download environment for Joomla! related projects.
  • It is one of largest central repositories on the Web for everything that is to do with Joomla!.
  • All Developer Documentation, API reference material, Template, and Installation documentation is available here.
 • The Joomla! Extension Directory - Access a massive collection of Components, Modules, Mambots (Plugins), and other Extensions for Joomla!, or for use with Joomla! and web site development
 • Bug Tracker - 1.5.x - Use the bug tracker to report, or view the status of, bug reports.
 • Joomla! Forge - View all the projects currently being developed under Joomla! There are in close to 800 projects using the Joomla! Forge for their work. Keep track of developments and get notifications of new releases as soon as they happen
 • Joomla! Downloads and Patches - Get the latest stable Joomla! source, both full packages and patches are available for download.