--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.checkin.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Narzędzia → Odblokuj wszystkie [Tools → Global Check-in].

Opis

Wybór tej pozycji menu powoduje, że Joomla! sprawdza stan wszystkich pozycji w bazie danych i odblokowuje wszystkie aktualnie zablokowane. Tabela zamieszczona na tej stronie obrazuje efekty przeprowadzonej operacji.

Joomla! umożliwia pracę grupową. W tym samym czasie wiele osób może redagować materiały lub - w przypadku administratorów - konfigurować menu, komponenty, moduły, boty. Aby uniemożliwić równoczesną pracę dwóch osób nad tym samym artykułem lub innym elementem, Joomla! blokuje je na czas edycji.

15 checkin.png

Artykułom i innym elementom edytowanym przez użytkowników bądź administratorów Joomla! nadaje status Zablokowany [Checked Out]. W tym czasie tylko użytkownik, który dokument edytuje, ma do niego prawo. Inni użytkownicy, poza głównym administratorem, nie mogą otworzyć zablokowanego elementu. W panelu administratora sygnalizuje tę sytuację ikona kłódki. Administratorzy i operatorzy mogą sprawdzić, kto i kiedy zablokował element do edycji. Wystarczy ustawić wskaźnik myszki nad ikoną kłódki:

Zrzut ekranu

15 global checkin.png

Lista pozycji

Informacje w kolumnach tabeli

  • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.
  • Ilość pozycji [# of Items]: ilość pozycji, które zostały odblokowane.
  • Odblokowano [Checked in]: ikony wskazujące na przebieg operacji. Zielona fiszka oznacza pomyślne odblokowanie pozycji, czerwony krzyżyk niepowodzenie, a brak ikony wskazuje, że w tabeli nie blokowano żadnej pozycji.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik z jednym przyciskiem:

15 help toolbar.png

  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

  • Jeśli jakiś artykuł lub inny materiał jest zablokowany, przejdź do Globalne odblokowanie, aby go odblokować.
  • Przed wywołaniem strony Globalne odblokowanie upewnij się, że aktualnie nie poprawia materiałów. Wywołanie opcji Globalne odblokowanie powoduje odblokowanie wszystkich pozycji, włącznie z aktualnie redagowanymi.