--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.trashmanager.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Pozycje menu

W menu zaplecza administracyjnego wybierz opcję Menu → Pozycje w Koszu [Menus → Menu Trash].

Artykuły

W menu zaplecza administracyjnego wybierz opcję Artykuły → Artykuły w Koszu [Content → Article Trash].

Opis

Kosz służy do bezpiecznego usuwania i przechowywania artykułów i pozycji menu, które uznajemy za niepotrzebne. Pozycje przeniesione do Kosza pozostają w nim dopóty, dopóki któryś z operatorów nie zdecyduje się na ich trwałe usunięcie. Elementy przechowywane w Koszu wciąż znajdują się na swoich miejscach w bazie danych, dlatego można cofnąć ich usunięcie i umieścić je ponownie w oryginalnej lokalizacji. Pozycje odzyskane z Kosza oznaczane są jako nieopublikowane. Pozycje usunięte z Kosza są nieodwracalnie usuwane z bazy danych.

Jeśli lista pozycji jest zbyt długa, skorzystaj z pola Filtruj [Filter]. Wpisz kilka znaków z tytułu pozycji, które chcesz odzyskać lub nieodwracalnie usunąć, a następnie naciśnij klawisz [Enter]. W wykazie otrzymasz tylko zestaw elementów zawierających w nazwie wpisany tekst.

Zrzut ekranu

15 trash manager menu.png

15 article trash manager.png

Nagłówki kolumn

Pozycje menu

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Nazwa [Name]: pełna nazwa pozycji. Na przykład reklamy, klienta, pozycji menu, nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko, itp. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.
 • Menu [Menu]: nazwa menu, z którego pochodzi pozycja menu umieszczona w koszu.
 • Typ [Type]: systemowa nazwa modułu lub rodzaj pozycji menu.

Artykuły

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.
 • Menu [Menu]: nazwa menu, z którego pochodzi pozycja menu umieszczona w koszu.
 • Typ [Type]: systemowa nazwa modułu lub rodzaj pozycji menu.
 • Sekcja [Section]: sekcja, do której przypisany jest artykuł lub kategoria. Naciśnięcie tytułu sekcji, jeśli jest odnośnikiem, otwiera edytor własności sekcji. Zobacz Utwórz/Zmień. W przypadku artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii informacja, że znajduje się "Poza kategorią".
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano artykuł albo pozycję w komponencie. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Jest odnośnikiem do strony edytora kategorii, na której można zmodyfikować jej szczegóły. Zwróć uwagę, kategorie artykułów są innymi kolekcjami niż kategorie reklam, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. O artykułach nienależących do kategorii informuje napis Nieprzypisany.


Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 trash manager mnu toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

 • Przywróć [Restore]: artykuły lub pozycje menu umieszczone w koszu przywraca do poprzedniej lokalizacji. Przywrócone pozycje oznaczane są jako Nieopublikowane, nawet jeśli wcześniej były oznaczone jako Opublikowane.
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Artykuły i pozycje menu możesz przechowywać w Koszu tak długo, jak zechcesz. Nie usuwaj ich dopóty nie nabędziesz pewności, że nie są już potrzebne.
 • Artykuły w Koszu różnią się od artykułów w Archiwum. Artykułów umieszczonych w Koszu nie można udostępnić na witrynie ani redagować. Nie są w ogóle widoczne na liście artykułów. Artykuły zarchiwizowane mogą być prezentowane na witrynie w przeglądzie artykułów z archiwum, a także mogą być - po przywróceniu z Archiwum - redagowane.


Tematy pokrewne