--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.messages.read.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Przejdź na stronę Wiadomości osobiste i naciśnij temat jednej z otrzymanych wiadomości

Opis

Na tej stronie przeglądamy otrzymane wiadomości, odpowiadamy na nie i usuwamy je ze skrytki.

Zrzut ekranu

15 view private message.png

Szczegóły

  • Od [From]: użytkownik - nadawca wiadomości.
  • Data [Posted]: data wysłania wiadomości.
  • Temat [Subject]: sygnalizuje sprawę, której dotyczy wiadomość.
  • Treść [Message]: tekst wiadomości

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 wiew private message toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Odpowiedz [Reply]: umożliwia odpowiedź. Więcej informacji na stronie Wiadomości osobiste - Napisz wiadomość.
  • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

  • Do tej opcji mają dostęp tylko osoby z grupy Główni administratorzy. Administratorzy i operatorzy uzyskują dostęp do prywatnych wiadomości tylko za pomocą modułu zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages].

Tematy pokrewne