--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.banners.client.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Reklama → Klienci. Aby utworzyć konto klienta, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności konta stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie konta, a następnie kliknąć przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Każda reklama musi być przypisana klientowi zamawiającemu jej publikację. Na tej stronie, zwanej edytorem danych klienta, tworzysz nowe konto klienta lub modyfikujesz dane istniejącego konta. Edytor danych klienta umożliwia gromadzenie dowolnych informacji, przydatnych w kontaktach z reklamodawcami. Obowiązkowymi danymi są nazwa klienta i kontakt - nazwisko osoby lub np. numer telefonu. Umieszczone tutaj informacje nie sa nigdzie publikowane. Niektóre z nich są jednak niezbędne do obsługi banerów.

Zwróć uwagę, że zanim dodasz jakąkolwiek reklamę, musisz utworzyć konto zamawiającego ją klienta.

Zrzut ekranu

15 banner client edit.png

Szczegóły

  • Nazwa klienta [Client Name]: przypisuje reklamę wybranemu klientowi. Każda reklama musi być przypisana do konkretnego klienta. Dodaj wcześniej do listy klientów dane zamawiających publikację reklam. Przynajmniej jednego reklamodawcę. Mogą to być własne dane wydawcy witryny.
  • Osoba kontaktowa [Contact Name]: nazwa osoby albo jednostki reprezentującej reklamodawcę - wydziału, biura, filii, itp.
  • Adres e-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony.
  • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy.
Uwaga: stosowanie znaczników HTML w tym polu jest niedozwolone.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 banner edit toolbar.png

  • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
  • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Pokrewne tematy

  • Gdzie znaleźć i zmodyfikować istniejącą reklamę: Reklamy
  • Jak tworzyć lub modyfikować kategorie reklam: Kategorie reklam
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki