--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.messages.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz opcję Narzędzia → Masz wiadomość [Tools → Read Messages] albo na stronie Private Messaging naciśnij w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu przycisk Nowy [New]. Prawo korzystania z tej opcji mają tylko główni administratorzy. Administratorzy i operatorzy mogą wysyłać wiadomości tylko poprzez moduł Masz wiadomość [Unread Messages].

Opis

Strona służy do redagowania i wysyłania wiadomości osobistych użytkownikom uprawnionym do obsługi zaplecza: głównym administratorom, administratorom i operatorom.

Zrzut ekranu

15 private message write.png

Szczegóły

  • Do [To]: z listy rozwijanej wybierz operatora lub administratora, któremu chcesz przesłać wiadomość
  • Temat [Subject]: wpisz temat listu sygnalizujący jego treść.
  • Wiadomość [Message]: wpisz treść wiadomości.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 write message toolbar.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Wyślij [Send]: kończy tworzenie wiadomości, przesyła ją do skrzynki odbiorcy. Jeśli pominiesz temat lub treść, zostanie zgłoszony komunikat błędu.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Tematy pokrewne