--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Wyszukiwarka

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Pozycja menu typu Wyszukiwarka

Pozycja menu typu Wyszukiwarka wyświetla stronę z nowej w Joomla 2.5 wyszukiwarki, nazwanej ze wzgledu na jej właściwości i dla odróżnienia od starszej, indeksującą.

Strona typu Wyszukiwarka

Ustawienia wymagane

Ustawienia wymagane


 • Szukane wyrażenie [Search Query]: wyrażenie wyszukiwane domyślnie. Jeśli zostanie wpisane, to po wywołaniu przez użytkownika z menu strony wyszukiwarki zostaną wyświetlone wyniki wyszkiwania dla wpisanego tutaj wyrażenia (słowa).
 • Filtr wyszukiwania [Search Filter]: ogranicza wyniki wyszukiwania do zakresu określonego wybranym filtrem.

Opcje podstawowe

Karta Opcje podstawowe


 • Filtry dat [Date Filters]: decyduje, czy w opcjach wyszukiwania zaawansowanego będą wyświetlane filtry dat ograniczających zakres wyszukiwania. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.
 • Wyszukiwanie zaawansowane [Advanced Search]: decyduje, czy dostępne będą opcje wyszukiwania zaawansowanego. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.
 • Rozwiń wyszukiwanie zaawansowane [Expand Advanced Search]: decyduje o rozwinięciu opcji wyszukiwania zaawansowanego. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.
 • Opis wyników [Result Description]: decyduje, czy w wynikach wyszukiwania będą wyświetlane fragmenty pozycji zawierających wyszukiwane wyrażenia. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.
 • Długość opisu [Description Length]: określa liczbę znaków w „opisach wyników” - teksty prezentujące wyniki wyszukiwania zostaną obcięte do określonej tutaj liczby znaków.
 • Adres pozycji wynikowych [Result URL]: decyduje, czy w wynikach wyszukiwania będą wyświetlane adresy internetowe znalezionych pozycji. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.

Opcje rozszerzone

Karta Opcje rozszerzone


 • Ogranicznik liczby [Display Select]: decyduje o wyświetlaniu filtra umożliwiającego ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu pod artykułami paska nawigacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się między stronami przeglądu: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>.
  Pasek nawigacyjny podziału na strony w witrynie z przykładowymi danymi
  Zaznacz jedną z dostępnych opcji.
  • Automatycznie: wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w przeglądzie przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  • Pokaż: jak Automatycznie - paginacja zostanie wyświetlona w razie potrzeby.
  • Ukryj: pasek nawigacyjny nie będzie wyświetlany.
Uwaga: W tym przypadku użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć wcześniejszych stron przeglądu.
 • Paginacja [Pagination Results]: decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron przeglądu i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Zgoda na wyszukiwanie 'pustych' wyrażeń [Allow Empty SearchYesNo]: Tylko, gdy wybrany jest filtr zezwalający na pusty ciąg znaków, aby rozpocząć wyszukiwanie zgodnie z kryteriami określonymi filtrem.
 • Pole sortowania [Sort Field]: określa, według którego z kryteriów będą sortowane wyniki wyszukwiania. Wybierz jedną z opcji: Data, Istotność lub Trafność.
 • Porządek wyników [Sort Direction]: decyduje kolejności, w jakiej wyświetlane będą wyniki wyszukiwania. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Rosnąco lub Malejąco.
 • Pokaż doniesienia [Show Feed]: decyduje o wyświetlaniu łącza do doniesień. Wybierz jedną z opcji: Globalnie - zgodnie z konfiguracją komponentu, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż tekst doniesień [Show Feed Text]: decyduje o wyświetlaniu powiązanych doniesień. Jeśli Tak wyświetlane będą teksty, jeśli Nie, wyświetlane będą tylko tytuły doniesień.


Opcje integracji

Te opcje odnoszą się do modułu Kolporter RSS, umieszczanego zwykle w menu narzędziowym witryny (górnym lub w stopce). Na stronach pozycji menu moduł można włączyć lub wyłączyć za pomocą poniższego ustawienia, a ponadto można zdecydować o zakresie udostępnianych w kanale informacyjnym wiadomości.

Okno Opcje integracji


 • Łącze modułu Kolporter [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Link Kolportera powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek, sygnalizującej, że strona udostępnia kanał informacyjny.
 • Łącze modułu Kolporter [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Link Kolportera powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek, sygnalizującej, że strona udostępnia kanał informacyjny.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje artykułu 80.53.150.162


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.