--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Własny HTML

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Własny HTML

Moduł zaplecza Własny HTML [Custom HTML] wyświetla własną treść oznaczoną kodem HTML lub zwykły tekst. Moduł umieszczany jest zwykle w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit).

Przykład wykorzystania modułu, przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład wykorzystania modułu Własny HTML

Moduł Własny HTML umożliwia wyświetlanie na stronie dowolnych treści, na przykład komunikatów adresowanych do innych administratorów, które można zilustrować grafikami czy przekazem multimedialnym. W Joomla 1.5 wykorzystano ten moduł do powitania początkujących administratorów i udzielenia im kilku wskazówek przydatnych na starcie (moduł nazywał się w wersji angielskiej Welcome to Joomla!, a w wersji polskiej Witaj u Joomla).

Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Własny HTML opisany rozdziale Moduły witryny.

W Joomla 2.5 moduł Własny HTML jest standardowo wyłączony.

Na wyświetlanie treści modułów prezentacyjnych, takich jak Własny HTML, projektanci Joomla! przewidzieli specjalną pozycję cpanel, dostępną tylko na stronie startowej zaplecza administracyjnego. Zwięzłe komunikaty można osadzać za pomocą modułu także na innych stronach zaplecza, wykorzystując w tym celu np. pozycję title.

Ustawienia modułu

W module Własny HTML można skonfigurować jedną opcję podstawową i opcje rozszerzone.

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Własny HTML

  • Obsługa dodatków' [Prepare Content]: umożliwia włączenie w module obsługi dodatków z grupy content (Artykuły), np. Prezentuj kod (Geshi) czy Maskuj adresy email. Zaznacz wybraną opcję: Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Własny HTML

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna › Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny. Standardowo: 900 s (15 minut).

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_custom.