--=REKLAMA=--

Pomoc25

Witryna Konserwacja Usuń przestarzałe pliki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Witryna. Konserwacja - Usuń przestarzałe pliki

Ekran Witryna > Konserwacja > Usuń przestarzałe pliki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Udostępnia narzędzie usuwania z katalogów pamięci podręcznej plików, zawierających nieaktualne, przedawnione dane.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna > Konserwacja > Usuń przestarzałe pliki [Site > Site Maintenance > Purge Expired Cache].

Opis

To narzędzie usuwa wszystkie przestarzałe pliki pamięci podręcznej z folderów katalog_joomla/cache oraz katalog_joomla/administrator/cache. Pliki pamięci podręcznej są plikami tymczasowymi, tworzonymi przez Joomla! w celu poprawy wydajności witryny. Pliki pamięci podręcznej, zawierające aktualne dane, nie są usuwane.

 • Ponieważ podczas tego procesu następuje sprawdzenie każdego pliku w folderach cache, przebiega on wolniej i wymaga więcej zasobów systemowych niż w przypadku, gdy korzystamy z narzędzia Czyść pamięć podręczną. Po zakończeniu procesu usuwania przestarzałych plików pamięci podręcznej użytkownicy nie powinni odczuć żadnych strat w szybkości działania witryny, ponieważ wszystkie aktualne pliki pamięci podręcznej są wciąż dostępne w katalogach cache.
 • Operacja Czyść pamięć podręczną przebiega szybciej, ponieważ polega na prostym usunięciu plików z każdego z folderów, znajdujących się w katalogach cache. W tym przypadku jednak usuwane są również pliki zawierające bieżące, aktualne dane. W efekcie użytkownicy tracą korzyści, jakich przysparzają pliki pamięci podręcznej, do momentu, dopóty Joomla! ich ponownie nie utworzy.

Witryna: Usuń przestarzałe pliki

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Menu lokalne witryny Usuń przestarzałe pliki

 • Odblokuj [Global Check-in]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Konserwacja > Odblokowanie.
 • Czyść pamięć podręczną [Clear Cache]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Konserwacja > Czyść pamięć podręczną.
 • Usuń przestarzałe pliki [Purge Expired Cache]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Konserwacja > Usuń przestarzałe pliki.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Witryna. Konserwacja - Usuń przestarzałe pliki

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Usuń przestarzałe [Purge expired]: naciśnij tę ikonę, aby z folderów pamięci podręcznej usunąć tylko pliki zawierające przestarzałe, nieaktualne dane.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację narzędzia obsługującego pamięć podręczną. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zaleca się, by operację Usuń przedawnione pliki uruchamiać systematycznie, choć działanie to pochłania więcej zasobów systemowych serwera, ponieważ sprawdzana jest aktualność danych w każdym pliku.
 • Operacja Czyść pamięć podręczną jest szybsza, ale usunięciu ulegają wszystkie pliki pamięci podręcznej.
 • Jeśli w trakcie operacji pojawi się błąd przekroczenia czasu (timeout), nie jest to powód do niepokoju - skrypt działa poprawnie, a komunikat błędu spowodowany jest ograniczeniami serwera. Wystarczy uruchomić proces ponownie, aby spowodować usunięcie wszystkich przedawnionych plików.
 • Jeśli w katalogach cache masz dużą liczbę plików pamięci podręcznej, a w konfiguracji serwera opcję max_input_time ustawiono na mniej niż 60 sekund, może pojawić się komunikat ostrzegawczy, że przekroczono maksymalny dozwolony czas wykonywania operacji. W takim przypadku wielce prawdopodobne jest, że nie wszystkie pliki zostaną usunięte. Aby mieć pewność, że nie pozostał żaden przedawniony plik, po prostu uruchom proces ponownie.

Tematy pokrewne