--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Instalacje Wykrywanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Instalacje: Wykrywanie

Ekran Instalacje: Wykrywanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do wykrywania i instalacji rozszerzeń umieszczonych na serwerze. Rozszerzeniami są: komponenty, moduły, dodatki, szablony, języki.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia/Instalator [Extensions/Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Wykrywanie.

Opis

Ten ekran pozwala wykryć rozszerzenia, które nie przeszły przez normalny proces instalacji i w rezultacie ich instalacja nie została zakończona. Przykładowo, pakiety instalacyjne niektórych rozszerzeń są zbyt duże, aby zostały z powodzeniem przesłane za pomocą interfejsu WWW ze względu na ograniczenia środowiska serwera. Za pomocą tego narzędzia można przesłać pliki bezpośrednio na serwer internetowy do odpowiednich katalogów, korzystając z FTP czy SFTP. Następnie można skorzystać z funkcji wykrywania, by odnaleźć niezainstalowane rozszerzenia i z funkcji Instaluj, by je zarejestrować w Joomla!. Korzystając z operacji wykrywania można również odkryć i zainstalować równocześnie wiele rozszerzeń.

Strona instalatora rozszerzeń - Wykrywanie

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie Wykrywanie w instalatorze rozszerzeń

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich wykrytych rozszerzeniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

Strona instalatora rozszerzeń - Wykrywanie, gdy wykryto rozszerzenia

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli.
 • Nazwa [Name]: nazwa wykrytego rozszerzenia. Odczytywana jest z pliku manifestu - nazwa_rozszerzenia.xml
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia - komponent, moduł, dodatek, język, szablon, plik, biblioteka, pakiet.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Data [Date]: data wydania rozszerzenia. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Katalog [Folder]: jeżeli jest to dodatek, nazwa katalogu, w którym rozszerzenie będzie instalowane. Standardowo w Joomla 1.6 i wyższych mamy następujące podkatalogi w katalogu dodatków (plugins): authentication, content, editors, editors-xtd, extension, search, system, user.
 • Klient [Client]: wskazuje, którą część Joomla! obsługuje wykryte rozszerzenie - witrynę, czy zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym nazwa_rozszerzenia.xml.
 • Autor [Author]: nazwa autora wykrytego rozszerzenia. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenia.xml.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Wykrywanie w instalatorze rozszerzeń

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Instaluj [Install]: instaluje zaznaczone rozszerzenia
 • Wykryj [Discover]: przeszukuje katalogi instalacyjne, aby wykryć niezainstalowane rozszerzenia. Wszelkie znalezione, a niezainstalowane rozszerzenia zostaną wylistowane na ekranie. Wyniki wyszukiwania są zapamiętywane w pamięci podręcznej i wyświetlane je przy kolejnych wizytach na tej stronie.
 • Oczyść pamięć podręczną [Purge cache]: usuwa z pamięci podręcznej informacje o wykrytych a niezainstalowanych rozszerzeniach. W rezultacie informacje o takich rozszerzeniach zostaną usunięte z wykazu. Odświeża informacje o zaznaczonym rozszerzeniu.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację - Instalatora, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Wykorzystanie wykrywania do instalacji rozszerzeń

Rozszerzenia można instalować z wykorzystaniem funkcji wykrywania, wykonując następujące kroki:

 • Prześlij nieskompresowane pliki pakietu instalacyjnego do odpowiedniego katalogu Joomla!. Przykładowo, jeśli chcesz zainstalować szablon witryny, utwórz katalog szablonu w podkatalogu templates, np. templates/instalowany_szablon. Następnie prześlij do tego katalogu rozkompresowany pakiet instalacyjny (zachowując strukturę wyodrębnionych z pakietu podkatalogów).
 • Po przesłaniu plików rozszerzenia, przejdź na stronę Rozszerzenia/Instalacje/ Wykrywanie i kliknij w przyborniku ikonę Wykryj. Spowoduje to wyszukanie niezainstalowanych rozszerzeń.
 • Jeśli przesłane rozszerzenie jest kompatybilne z Joomla 1.6+ i nie jest jeszcze zainstalowane, pojawi się na wykazie wykrytych rozszerzeń.
 • Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazwy wykrytego rozszerzenia i kliknij w przyborniku przycisk Instaluj. Wykryte rozszerzenie zostanie zainstalowane.

Porady

 • Jeśli masz wiele rozszerzeń, które chcesz zainstalować, możesz je przesłać wszystkie do odpowiednich katalogów Joomla!, a następnie skorzystać z narzędzi na tej stronie, aby odkryć wszystkie niezainstalowane rozszerzenia w jednej operacji. Następnie możesz zainstalować wszystkie rozszerzenia w jednym kroku, zaznaczając na liście wszystkie z nich i naciskając w przyborniku ikonę Instaluj.

Tematy pokrewne

 • Nowo zainstalowany komponent zostanie dodany jako nowa pozycja w menu Komponenty.
 • Nowo zainstalowany moduł zostanie dodany do listy modułów na stronie Moduły, gdzie można go włączyć lub wyłączyć. Można również dostosować parametry jego prezentacji na stronie Moduły.
 • Nowo zainstalowany dodatek zostanie dodany do listy dodatków na stronie Dodatki, gdzie można go włączyć lub wyłączyć. Można również dostosować parametry jego działania na stronie Dodatki Zmiany.
 • Nowo zainstalowany szablon zostanie dodany do listy szablonów witryny lub zaplecza na stronie Szablony Style, gdzie można go przypisać do wszystkich bądź wybranych stron. Można również dostosować parametry jego prezentacji na stronach Szablony Style Zmiany oraz Szablony Szablony.
 • Nowo zainstalowany język zostanie dodany do listy języków witryny lub zaplecza na stronie Języki Zainstalowane, zależnie od przeznaczenia. Na stronie wykazu można ustawiać zainstalowane języki jako domyślne języki witryny lub zaplecza.