--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Nowe

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Nowe artykuły

Moduł zaplecza Nowe artykuły [Latest News, Recently Added Articles] wyświetla listę ostatnio dodanych lub poprawianych artykułów, ich status, datę utworzenia i nazwę autora. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit). Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Nowe Artykuły

Moduł Nowe artykuły jest podobny do modułu witryny Nowości, ale ma ciekawe i atrakcyjne dla administratorów własności.

Ustawienia modułu

W module Nowe artykuły można skonfigurować opcje podstawowe i rozszerzone.

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Nowe artykuły

 • Liczba artykułów [Count]: decyduje o liczbie odnośników wyświetlanych w module. Standardowo 5.
 • Pokaż artykuły [Order]: filtr ograniczający rodzaj prezentowanych w module artykułów. Wybierz jedną z opcji Ostatnio utworzone albo Ostatnio poprawiane. Wybierz jedną z opcji. Uwaga: w angielskiej wersji językowej mamy tutaj nieco mylącą etykietę opcji i wartości do wyboru (Recently Added First - co można by tłumaczyć Najpierw ostatnio dodane oraz Recently Modified First, co można by tłumaczyć jako Najpierw ostatnio poprawiane; tak zresztą tłumaczyliśmy w pierwszych wydaniach polskiego pakietu językowego). Nie chodzi tutaj jednak o kryterium uporządkowania artykułów, ale o kryterium wyboru - w module wyświetlane są albo odnośniki do artykułów ostatnio utworzonych, albo do ostatnio poprawianych.
 • Kategorie [Category]:.określa, z jakiej kategorii będą wybierane artykuły. Zaznacz wybraną kategorię albo opcję Każda kategoria (powinno być: Wszystkie kategorie)
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Uwzględnia, kto z użytkowników jest zalogowany na zapleczu. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • wszystkich autorów [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • tylko moje [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych albo poprawianych przez zalogowanego użytkownika.
  • tylko innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych albo poprawianych przez innych użytkowników niż użytkownik zalogowany.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu, modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej oraz konfigurację tytułu modułu.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Nowe artykuły

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Nowe artykuły dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.
 • Tytuł automatycznie [Automatic title]: ustaw Tak, jeśli chcesz automatycznie tłumaczyć tytuł modułu. Pozostaw Nie, jeśli chcesz wyświetlać tytuł ustalony w Szczegółach modułu.

W opcji Tytuł automatycznie tkwi niezwykle atrakcyjna dla administratorów tajemnica modułu. Jeśli ustawisz Tak, tytuł modułu będzie zależny od ustawień opcji podstawowych i może brzmieć np.:

 • Artykuły dodane ostatnio
 • 5 artykułów ostatnio dodanych nie przeze mnie
 • Artykuły ostatnio poprawiane przeze mnie
 • 10 artykułów ostatnio poprawianych przeze mnie (w kategorii: Nazwa kategorii)

Jak tę własność wykorzystać w pracy administratorów?

Można utworzyć kilka kopii modułu. W jednej prezentować artykuły utworzone ostatnio przez zalogowanego użytkownika, w drugiej artykuły ostatnio poprawiane przez zalogowanego, w trzeciej artykuły dodane przez innych użytkowników, w czwartej poprawiane przez innych. W każdym z tych modułów opcję Tytuł automatycznie ustawiamy na Tak. Dzięki temu administrator, który zaloguje się na zaplecze, będzie dysponować zwięzłym przeglądem ostatnio dodanych i poprawianych artykułów, zarówno przez siebie, jak i przez innych autorów. Korzystając z modułu, będzie mógł szybko dotrzeć np. do ostatnio utworzonych artykułów, by kontynuować pracę nad ich redagowaniem. Administrator moderujący publikację artykułów, np. dodanych za pomocą interfejsu redakcyjnego witryny, będzie widział listę artykułów oczekujących na aprobatę i publikację.

Powiązania

Moduł wyświetlany jest tylko na stronie startowej zaplecza administracyjnego w specjalnej pozycji cpanel, Można wyobrazić sobie umieszczenie modułu na innych stronach zaplecza, ale wymagałoby to modyfikacji szablonu nieuzasadnionej rzeczywistą potrzebą.

Pozycja cpanel zadeklarowana jest w plikach cpanel.php domyślnych szablonów administracyjnych Joomla!.

Moduł Nowe artykuły jest powiązany z komponentami Artykuły (com_content), Kategorie artykułów (com_categories), a także z komponentem Użytkownicy. Korzysta z informacji zapisywanych w bazie danych przez te komponenty.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_latest.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu administrator/modules/ mod_latest. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_latest w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.