--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Powiadomienia Napisz

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Powiadomienia: Napisz

Ekran Powiadomienia: Napisz wiadomość jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do redagowania i wysyłania powiadomień użytkownikom uprawnionym do obsługi zaplecza, np. superużytkownikom, administratorom, operatorom.

Dostęp

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Komponenty > Powiadomienia > Nowa wiadomość [Components > Messaging > New Private Message] lub naciśnij ikonę Utwórz na pasku narzędziowym w przeglądzie wiadomości Powiadomienia: Wiadomości.

Opis

Ten ekran pozwoli Ci na pisanie i wysyłanie prywatnych wiadomości do innych użytkowników z grup z odpowiednimi uprawnieniami.

Strona komponentu Powiadomienia: Napisz wiadomość

Szczegóły

  • Odbiorca [Recipient]: odbiorca wiadomości. Kliknij wybierz użytkownika w celu otwarcia okna typu popup, a następnie wybierz z listy użytkownika, któremu chcesz wysłać wiadomość.
  • Temat [Subject]: temat wiadomości.
  • Wiadomość [Message]: treść wiadomości. Wpisz tekst wiadomości. Dłuższe wiadomości podziel na akapity. System pamięta znaki rozpoczęcia nowego wiersza. Jeśli nie podzielisz dłuższych wiadomości na akapity, odbiorca może ich nie przeczytać.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie komponentu Powiadomienia: Napisz wiadomość

  • Wyślij [Send]: umożliwia wysłanie powiadomienia. Zwróć uwagę na to, że pola Odbiorca, Temat, Wiadomość nie mogą być puste.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego powiadomienia, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu powiadomień.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja, lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

Menu lokalne na stronie menedżera kontaktów

  • Utwórz powiadomienie [New Private Messages]: na stronie Powiadomienia: Napisz) odnośnik jest nieaktywny.
  • Powiadomienia [Messages]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Powiadomienia: Wiadomości. Uwaga: Naciśnięcie przycisku spowoduje nieodwracalne wyczyszczenie już wpisanej treści wiadomości bez uprzedzenia.


Tematy pokrewne