--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Kontakty Pojedynczy kontakt

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Układ typu: Kontakt pojedynczy

Typ pozycji menu wykorzystywany jest do wyświetlania szczegółów pojedynczego kontaktu i formularzy kontaktowych. Przykład takiej strony przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład strony wyświetlającej szczegóły pojedynczego kontaktu i formularzy kontaktowych

Elementami strony prezentującej pojedynczy kontakt mogą być:

 • tytuł - nazwa kontaktu,
 • dane kontaktowe (adres, telefon, faks)
 • formularz kontaktowy,
 • łącza, np. do profili społecznościowych
 • dodatkowe informacje
 • rozwijalna lista wyboru kontaktów.

Joomla 2.5 oferuje trzy sposoby prezentacji kontaktu:

 • prosty - wszystkie informacje widoczne są na jednej stronie,
 • harmonijka - widoczna jest tylko jedna odsłonięta część informacji i tytuły pozostałych części, pozostałe części są rozwijane w wyniku kliknięcia tytułu
 • karty - podobnie jak w układzie harmonijki widoczna jest tylko jedna odsłonięta część informacji i tytuły - zakładki, których kliknięcie odsłania informacje na pozostałych kartach.

Nie tylko do prezentacji kontaktów

Mniej znaną „zdolnością” komponentu Kontakty jest możliwość wykorzystania go do budowy różnego typu katalogów, np. portfolio, katalogu produktów czy internetowej encyklopedii. Tę ostatnią „zdolność” zaprezentowano w przykładowych danych umieszczonych w Joomla 2.5.

Przykładowa strona artykułu encyklopedycznego, stworzonego za pomocą komponentu Kontakty

Jak uzyskać taki efekt? Cała „tajemnica” tkwi w wykorzystaniu pól przeznaczonych na dane kontaktowe do prezentacji dowolnych szczegółów prezentowanych w katalogu produktów czy usług, a więc np. pole przeznaczone na nazwę miejscowości można wykorzystać na przedstawienie dowolnej właściwości przedmiotu - koloru, wagi, rozmiarów, producenta, itp. W polach tekstowych można umieścić teksty liczące do 255 znaków. To wystarczająca ilość, by zaprezentować różne właściwości. Dysponując 10 polami tekstowymi, można więc przedstawić 10 różnych właściwości prezentowanych obiektów.

Do tego dysponujemy polem typu obszar tekstowy (textarea) standardowo przeznaczonym na adres oraz obszarem przeznaczonym na dodatkowe informacje o kontakcie, w których można zamieścić dowolny zestaw informacji opisowych.

Ponadto mamy jeszcze do dyspozycji możliwość wzbogacenia prezentacji o 5 łączy internetowych. Mogą to być adresy stron internetowych (w tym także wewnętrznych), ale też np. adresy załączników do pobrania.

Na ilustracji poniżej wskazano, które z danych kontaktu i opcji wizytówki zostały wykorzystane do stworzenia treści artykułów składających się na przykładową encyklopedię owoców.

16 menu kontakty ukl kontakt przyklad 3.png

Jeśli zdecydujemy się na zaadoptowanie komponentu Kontakty do prezentacji innego katalogu niż adresowy, najprawdopodobniej konieczne będzie także zastosowanie alternatywnego układu treści na stronie kontaktu. Przykładu alternatywnego układu prezentacji kontaktu dostarcza standardowa instalacja Joomla z przykładowymi danymi. W katalogu html szablonu Beez 5 znajduje się skrypt encyclopedia.php (templates/beez5/html/com_contact/contact/) definiujący alternatywny układ treści.

Konfiguracja kontaktu

W przypadku pozycji typu „Pojedynczy kontakt” można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

Ustawienia wymagane

Wymagane ustawienia pozycji typu „Pojedynczy kontakt”

 • Wybierz kontakt [Select a Contact]: naciśnij przycisk, aby z wyświetlonej listy wybrać kontakt.

Opcje kontaktu

Karta Opcje kontaktu


 • Format wyświetlania [Display format]: wybierz sposób prezentacji informacji kontaktowych: rozwijana harmonijka, odkrywane karty lub zwykła strona. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Harmonijka, Karty, Prosty.
 • Kategoria kontaktów [Choose Category]: zdecyduj, czy i jak wyświetlać nazwę kategorii. Jeśli wybierzesz Ukryj, nazwa kategorii kontaktów nie będzie pokazywana. Jeśli wybierzesz Pokaż bez łącza, nazwa kategorii zostanie wyświetlona jako zwykły tekst. Jeśli wybierzesz Pokaż jako łącze, kategoria będzie odnośnikiem do pozycji menu typu pojedyncza kategoria.
 • Pokaż listę kontaktów [Show Contact List]: Pokaż/Ukryj rozwijalną listę kontaktów. Jeśli wybierzesz Pokaż na stronie z pojedynczym kontaktem zostanie wyświetlona rozwijalna lista kontaktów, umożliwiająca użytkownikom wybór kontaktu, który chcą wyświetlić na stronie w miejsce domyślnego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Ulica [Street Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu (ulica, nr nieruchomości, lokalu). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Miejscowość [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości lub dzielnicy. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości będącej siedzibą poczty i kodu pocztowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Telephone]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Faks [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu strony internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Informacje dodatkowe [Misc. Information]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych informacji o kontakcie, np. notki biograficznej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Wybierz obraz [Image]: z listy rozwijalnej wybierz domyślny obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu katalog_joomla/images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Wizytówka [Enable vCard]: umożliwia zapisywanie kontaktów jako wizytówek elektronicznych (vCard). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Artykuły użytkownika [Show User Articles]: decyduje o wyświetlaniu listy artykułów napisanych przez użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Dodatkowe łącza [Show Links]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych adresów internetowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Etykieta łącza A - E [Link A - E Label]: wpisz domyślną zwięzłą nazwę dodatkowego łącza internetowego.

Opcje poczty

Karta Opcje listy pozycji


 • Pokaż formularz [Show Contact Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Prześlij kopię nadawcy [Send Copy to Submitter]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, które pozwala użytkownikowi zdecydować o przesłaniu mu kopii wysyłanego listu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie niechcianych listów. W polu tekstowym wpisz wyrażenia niedozwolone w adresach email, oddzielając je średnikami ';'np. słowo;słowo;słowo. Jeśli adres poczty internetowej będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „seks,porno”, wiadomości z adresami email typu „twoj@seks.com” albo „moje@ekskluzywneporno.com”, zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';', np. słowo;słowo;słowo. Jeśli temat listu będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „spam,porno”, wiadomości z tematami typu „To nie jest spam” albo „To nie jest porno”, zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli tekst listu będzie zawierać jedno z takich słów, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz „spam,porno”, to wiadomości, w których pojawią się zdania typu „To nie jest spam” albo „To nie jest porno”, zostaną zablokowane.
 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli ustawisz Tak, Joomla! uniemożliwi użytkownikom wysłanie listu z komputerów, w których zostało zablokowane zapisywanie ciasteczek. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Tak, Nie..
 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Przekierowanie kontaktu [Contact Redirect]: podaj alternatywny adres email, na który będą przesyłane wszystkie informacje.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje pozycji menu


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje wyglądu strony


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje:

Karta Opcje metadanych


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.