--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Instalacje Języki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Języki

Strona Rozszerzenia › Instalacje jest dostępna na zapleczu administracyjnym Joomla!. Umożliwia ona instalowanie pakietów językowych dla Joomla i zainstalowanych rozszerzeń.

Dostęp

Wybierz Rozszerzenia › Instalacje [Extensions › Extension Manager] rozwijanego menu zaplecza administracyjnego Joomla!. Następnie wybierz z menu lokalnego kartę Języki [Install Languages].

Opis

Ten ekran umożliwia szybkie i łatwe zainstalowanie akredytowanego przez Projekt Joomla pakietu językowego bez konieczności pobierania ich z centralnego repozytorium. Zapoznaj się z poradnikiem Przełącznik języka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zainstalowany pakiet językowy włączyć do obsługi witryny wielojęzycznej.

Strona instalatora języków

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z siedmioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie instalatora języków

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich wykrytych rozszerzeniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli.
 • Nazwa [Name]: nazwa języka.
 • Wersja [Version]: oznaczenie wydania pakietu językowego. Oznaczenie składa się z numeru wydania Joomla i kolejnego numeru pakietu językowego dla tej wersji (poczynając od 1). Na przykład polski pakiet językowy dla Joomla 2.5.8 będzie oznaczony jako 2.5.8.1.
 • Nazwa [Name]: nazwa języka.
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia. Zawsze powinno być pakiet.
 • Dane URL [Details URL]: adres internetowy pakietu instalacyjnego.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtrowanie listy

Filtrowanie wg części tytułu

Lokalna wyszukiwarka

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka pozycji według nazwy lub ID. Wpisz fragment albo całą nazwę pozycji, jaką chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie pozycje, których nazwy zawierają ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomo-cą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na na stronie instalatora języków

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Instaluj [Install]: instaluje zaznaczoną pozycję.
 • Znajdź język [Find Langagues]: Szuka akredytowanych przy Projekcie Joomla pakietów językowych (podobnie jak przycisk Znajdź aktualizacje na stronie Instalator:Aktualizacje)
 • Wyczyść bufor [Purge Cache]: Usuwa przechowywane w pamięci podręcznej informacje o dostępnych aktualizacjach pakietów językowych. W efekcie zaktualizuje listę dostępnych aktualizacji.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację Instalatora. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.