--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Ścieżka powrotu

Z Joomla!WikiPL

Moduł Ścieżka powrotu

Moduł Ścieżka powrotu wyświetla odnośniki ilustrujące ścieżkę przebytą od strony startowej witryny do aktualnego miejsca, umożliwiającą nawigację wstecz, do wybranych punktów pośrednich. Ścieżkę powrotu umieszcza się zwykle w witrynie na wszystkich stronach tuż nad treścią główną.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Ścieżka powrotu

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Ścieżka powrotu korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Artykuły z kategorii.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Ścieżka powrotu

Ustawienia modułu Ścieżka powrotu: Opcje podstawowe

 • Pokaż "Jesteś tutaj" [Show "You are here"]: decyduje o wyświetlaniu na poprzedzającego ścieżkę tekstu "Jesteś tutaj". Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Tekst można zmienić we własnym pliku językowym nadpisującym deklaracje z oryginalnych plików językowych. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale Nadpisywanie deklaracji językowych.
 • Okruszek startowy [Show Home]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu elementu prowadzącego do strony startowej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tekst okruszka startowego [Text for Home entry]: standardowo - tytuł łącza prowadzącego do strony otwierającej witrynę, np. Start. Można zmienić ten tekst na dowolny.
 • Ostatni okruszek [Show Last]: decyduje o wyświetlaniu w ścieżce powrotu ostatniego elementu - nazwy aktualnej strony. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Znak rozdzielający [Text Separator]: tekstowy znak rozdzielający elementy ścieżki powrotu. Jeśli nie wpiszesz nic, zostanie użyty separator graficzny - plik media/system/images/arrow.png albo plik arrow.png umieszczony w katalogu Twojego szablonu, w podkatalogu /images/system.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Ścieżka powrotu

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Ścieżka powrotu na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Ścieżka powrotu, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Ścieżka powrotu
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Ścieżka powrotu
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj domyślne opcje modułu do swoich potrzeb:
  • zdecyduj, czy wyświetlać napis Jesteś tutaj,
  • ustal, czy wyświetlać okruszek startowy
  • popraw domyślny angielski tekst okruszka startowego na polski,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Ścieżka powrotu jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_breadcrumbs. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Ścieżka powrotu i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_breadcrumbs.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Ścieżka powrotu, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_breadcrumbs i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_breadcrumbs/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.