--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Użytkownik Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Układ typu: Logowanie

Wyświetla standardowe strony Logowanie i Wylogowanie. Umożliwia użytkownikom logowanie w witrynie, jak widać poniżej:

Przykład strony typu Użytkownik - Logowanie

Opcje podstawowe

W przypadku pozycji typu „Zaloguj - Wyloguj” można zdecydować o ustawieniu poniższych opcji podstawowych widocznych:

Opcje podstawowe pozycji menu typu Użytkownik - Logowanie


 • Po zalogowaniu skocz [Login Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po zalogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Opis logowania [Login Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu logowania ustalonego poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu logowania [Login Description Text]: tekst wyświetlany na stronie logowania.
 • Logowanie - grafika [Login Image]: ilustracja strony logowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images lub jednym z jego podkatalogów. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
 • Po wylogowaniu skocz [Logout Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po wylogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Opis wylogowania [Logout Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej opisu wylogowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu wylogowania [Login Description Text]: tekst wyświetlany na stronie wylogowania
 • Wylogowanie - grafika [Logout Image]: ilustracja strony wylogowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images lub jednym z jego podkatalogów. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.