--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Szablony Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Szablony: Szablony Edycja

Dostęp

Przejdź na stronę Rozszerzenia/Szablony/, a następnie kliknij w wykazie szablonów odnośnik [Nazwa szablonu] - szczegóły nazwę szablonu, którego pliki chcesz edytować.

Opis

Ekran Rozszerzenia/Szablony/Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu edytor. Umożliwia edycję głównych plików szablonu oraz powiązanych z nimi plików arkuszy stylów. Mozna tutaj również skopiować istniejący szablon, aby go później dostosować do swoich potzreb bez obawy, że zostaną zniszczone pliki oryginalnego szablonu.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się miniatura i zwięzła informacja o szablonie oraz trzy sekcje: lista głównych plików szablonu, które można dostosować do swoich potrzeb, lista powiązanych z szablonem plików arkuszy stylów oraz narzędzie do kopiowania szablonu

Zdjęcie ekranu strony Szablony / [nazwa_szablonu] / Dostosuj

Szczegóły i opcje

Główne pliki szablonu

W tej części wyszczególniono główne pliki szablonu. Kliknij nazwę pliku, aby edytować kod źródłowy szablonu.

  • Edytuj index.php [Edit main page template]: Podstawowy plik szablonu definiujący układ treści.
  • Dostosuj szablon strony błędu [Edit error page template]: Plik szablonu definiujący układ strony błędów.
  • Dostosuj szablon wydruku [Edit print view template]: Plik szablonu definiujący układ strony do wydruku.

Arkusze stylów

W tej części wyszczególnione są wszystkie edytowalne pliki arkuszy stylów. Kliknij nazwę arkusza stylów, aby edytować jego kod źródłowy.

Skopiuj szablon

Każdy zainstalowany szablon mozna skopiować, nadając mu nową nazwę, a następnie dostosować go do swoich potrzeb.

  • Nazwa nowego szablonu [New template name]]: wspisz nazwę, jaką chcesz nadać kopii szablonu. W nazwie można stosować tylko litery z zestawu znaków alfabetu łacińskiego, cyfry, myślniki i znaki podkreślenia.
  • Skopiuj szablon [Copy template]: Kliknij ten przycisk, aby skopiować szablon. Joomla założy katalog szablonu, skopiuje do niego pliki i zmieni nazwę szablonu w pliku templateDetails.xml. Nowy szablon pojawi się na liście zainstalowanych. Na liście stylów szablonów pojawi się domysłny styl nowego szablonu.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

  • Przed modyfikacjami plików szablonu - index.php i arkuszy stylów, sporządź ich kopie zapasowe. Pliki te można edytować również w edytorze zewnętrznym - HTML lub CSS.

Tematy pokrewne