--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Zalogowani

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Zalogowani

Moduł zaplecza Zalogowani [Logged-in users] wyświetla listę zalogowanych użytkowników, miejsce zalogowania (witryna, zaplecze), nr identyfikacyjny, datę poprzedniego logowania oraz ikony umożliwiające natychmiastowe wylogowanie. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit) po odsłonięciu karty "aktualnie zalogowani" - karta może nosić różne tytuły. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład wykorzystania modułu Zalogowani


Ustawienia modułu

W module Zalogowani można skonfigurować opcje podstawową i rozszerzone.

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Zalogowani

  • Liczba użytkowników [Counts]: decyduje o liczbie użytkowników wyświetlanych w module. Standardowo 5.
  • Nazwa użytkownika [Name]: decyduje o wyświetlaniu w module nazwy użytkownika - nazwy własnej lub nazwy stosowanej do logowania (loginu). Zaznacz wybraną opcję: Pełna nazwa lub Użytkownik.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu, modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej oraz konfigurację tytułu modułu.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Zalogowani

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Zalogowani dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.
  • Tytuł automatycznie [Automatic title]: Ustaw Tak, jeśli chcesz automatycznie tłumaczyć tytuł modułu. Zależnie od liczby zalogowanych użytkowników tytuł będzie brzmieć X aktualnie zalogowanych użytkowników albo Aktualnie zalogowany użytkownik. Pozostaw Nie, jeśli chcesz wyświetlać tytuł ustalony w Szczegółach modułu (Zalogowani).

Powiązania

Moduł Zalogowani wyświetlany jest tylko na stronie startowej zaplecza administracyjnego w specjalnej pozycji cpanel. Można wyobrazić sobie umieszczenie modułu na innych stronach zaplecza, ale wymagałoby to modyfikacji szablonu nieuzasadnionej rzeczywistą potrzebą.

Pozycja cpanel zadeklarowana jest w plikach cpanel.php domyślnych szablonów administracyjnych Joomla!.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_logged.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_logged. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_logged w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.