--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Szablony

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Rozszerzenia: Szablony Szablony

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia/Szablony [Extensions/Template Manager], a następnie kliknij w menu lokalnym odnośnik Szablony [Templates].

Opis

Ekran Rozszerzenia/Szablony/Szablony jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu menedżer. Służy do zarządzania szablonami witryny i zaplecza Joomla!. Można tutaj przejrzeć listę zainstalowanych szablonów, podejrzeć rozmieszczenie pozycji w szablonach oraz przejść na strony zarządzania poszczególnymi szablonami, umożliwiajęce ich modyfikowanie i kopiowanie.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym strony znajduje się lista zainstalowanych szablonów witryny i zaplecza. W wykazie znajduje się zestaw podstawowych informacji o szablonie (nazwa, wersja, autor, data wydania). Nazwa szablonu w wykazie jest odnośnikiem do strony szczegółów, na której znajdują się łącza do edytora plików szablonu.

Strona zarządzania szablonami

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie zarządzania szablonami

 • Style [Styles]: łączy ze stroną Szablony/Style.
 • Szablony [Templates]: łączy z ekranem, na którym aktualnie jesteś Szablony/Szablony.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich stylach szablonów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Szablon [Template]: nazwa szablonu, z którego pochodzi styl.
 • Klient [Location]: wskazuje na przeznaczenie stylu szablonu. Witryna oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części frontowej. Zaplecze oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części administracyjnej.
 • Wersja [Version]: numer oznaczający kolejne wydanie rozszerzenia (komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja). Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_rozszerzenie.xml.
 • Data [Date]: data opublikowania rozszerzenia przez projektanta.
 • Autor [Author]: nazwa, imię i nazwisko bądź inne oznaczenie autorstwa rozszerzenia.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtry

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka stylów szablonów według nazw. Wpisz fragment albo całą nazwę stylu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie style, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr tytułów na stronie zarządzania szablonami

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczny jest filtr typu klienta, umożliwiający wyselekcjonowanie szablonów witryny bądź zaplecza.

Filtr klienta na stronie zarządzania szablonami

 • Wybierz klienta [Select Location]: umożliwia ograniczenie listy pozycji (np. stylów szablonów) do używanych na stronach witryny bądź zaplecza.

Możliwe są kombinacje filtru i wyszukiwarki. Korzystając z wyszukiwarki i filtrów można wybrać tylko szablony witryny, zawierające w nazwie znaki "eez".

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z listą szablonów dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie Pokaż [Display #] oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym i paginacją.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie zarządzania szablonami

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera tę stronę podręcznej pomocy ekranowej.

Opcje

Przeczytaj Szablony Style.

Tematy pokrewne