--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Kolporter

Z Joomla!WikiPL

Moduł Kolporter

Moduł Kolporter [Syndykator] wyświetla graficzny odnośnik do generatora kanału informacyjnego z Twojej witryny. Umożliwia pobieranie i wyświetlanie nagłówków wiadomości (doniesień) z Twojej witryny na innych stronach internetowych i w czytnikach kanałów informacyjnych, wysyła doniesienia ze stron witryny do subskrybujących je użytkowników.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Kolporter

Niektóre przeglądarki internetowe, np. Opera czy Internet Explorer sygnalizują ikoną w pasku adresu lub w swoim pasku narzędziowym, że witryna oferuje internetowy kanał informacyjny. Kliknięcie tej ikony albo kliknięcie odnośnika w module wyświetla stronę generowaną przez przeglądarkę. Na przykład w przypadku wspomnianych przeglądarek można zdecydować, który ze standardów odczytywania doniesień wykorzystać - Atom czy RSS 2.0. Jeśli przeglądarka, jak Opera czy Firefox:

Sygnalizowanie kanału informacyjnego w przeglądarce Internet Explorer

Jeśli przeglądarka potrafi zinterpretować standard danych kanału informacyjnego, kliknięcie ikony czy odnośnika Kolportera albo ikony w przeglądarce wyświetli estetycznie sformatowaną stronę wiadomości:

Prezentacja doniesień ze źródła danych w przeglądarce Internet Explorer

Prezentacja doniesień ze źródła danych w przeglądarce Opera

Istotniejsze jednak jest, że doniesienia z kanału informacyjnego odwiedzający naszą witrynę mogą subskrybować i wyświetlać w swoim komputerze. Jeśli skróty nowych wiadomości zainteresują ich, wówczas zapewne skorzystają z odnośników i odwiedzą witrynę.

Okno subskrypcji do kanału informacyjnego w Internet Explorer

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Kolporter korzysta z pracy wykonanej przez inne komponenty, np. Artykuły czy Kontakty, ale działa samodzielnie - tworzy z głównych treści witryny udostępnianych przez komponenty skróty informacji i udostępnia je do pobrania w formacie RSS 2.0 lub Atom.

Moduł Kolporter nie jest w żaden sposób powiązany ani z komponentem Doniesienia, ani z modułami Doniesienia, które - podobnie jak moduł Kolporter - służą do obsługi kanałów informacyjnych. Moduł Kolporter służy do syndykacji, czyli zebrania informacji np. z wielu artykułów i udostępnienie ich do pobrania. Komponent i moduły Doniesienia służą do agregacji - skupiania w jednym miejscu wiadomości z różnych źródeł danych.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych ustalamy treść odnośnika i format danych.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Kolporter

 • Tekst pozycji [Text]: dowolny tekst promujący wiadomości, wyświetlany po tytule modułu, a przed odnośnikami, np. Pobierz nowiny z naszej witryny.
 • Format kanału [Feed Format]: umożliwia wybór między dwoma powszechnymi standardami kanałów informacyjnych: RSS 2.0 lub Atom. Standard Atom poprawia zgodność z XML i innymi standardami, dodaje elementy, których brakowało w RSS.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje trzy ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Kolporter

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Kolporter dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.


Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Kolporter na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Kolporter, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Kolporter
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Kolporter
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, w tym:
  • ustal treść odnośnika w module,
  • ustal format danych,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Kolporter jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_syndicate. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Kolporter i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_syndicate.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Kolporter, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_syndicate i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_syndicate/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.