--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Lokalne menu zaplecza

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Lokalne menu zaplecza

Moduł Lokalne menu zaplecza [Admin submenu] wyświetla na stronach zaplecza pod paskiem tytułu zakładki prowadzące na strony powiązane z aktualnie przeglądaną. Umożliwia nawigację między pokrewnymi pozycjami (np. Reklamy, Klienci, Kategorie i Śledzenie). Wyłączenie menu lokalnego może spowodować, że niektóre opcje nie będą w ogóle dostępne.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Lokalne menu zaplecza na stronie instalatora rozszerzeń

Moduł Lokalne menu zaplecza umieszczony jest prawie na każdej stronie zaplecza administracyjnego w pozycji szablonu nazwanej submenu. Moduł musi być włączony, aby można nawigować po stronach zaplecza. W odróżnieniu od modułu Logowanie, którego wycofać z publikacji za pomocą narzędzi zaplecza nie można, wycofanie z publikacji modułu Lokalne menu zaplecza bądź wyrzucenie tego menu do Kosza skutecznie pozbawi nas możliwości poruszania się po zapleczu. Aby naprawić stworzony w ten sposób problem, potrzebna będzie modyfikacja rekordu w bazie danych.

Ustawienia modułu

W module Logowanie można skonfigurować w opcjach rozszerzonych pozycje odnoszące się do wyglądu.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Lokalne menu zaplecza

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Logowanie dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Porady

  • Jeśli przypadkowo wycofasz moduł Lokalne menu zaplecza z publikacji, przywrócenie menu będzie wymagało interwencji w bazie danych. Połącz się z bazą danych za pomocą programu phpMyAdmin lub innego i odszukaj tabelę #__modules, a w niej, w kolumnie name, moduł typu submenu. Sprawdź, czy rzeczywiście w kolumnie published w wierszu modułu znajduje się wartość 0. Jeśli tak, oznacza to, że moduł został wycofany z publikacji. Wyedytuj ten wiersz tabeli, odszukaj pole published i wstaw do niego wartość 1. Następnie zapisz poprawiony rekord, klikając przycisk Wykonaj. Od tego momentu submenu powinno z powrotem pojawić na stronach zaplecza.

Powiązania

Moduł Lokalne menu zaplecza nie jest powiązany z Projektantem pozycji menu, jak to się dzieje w przypadku modułu Menu witryny. Nie można dodawać odnośników do Menu zaplecza za pomocą Projektanta menu. Są one zadeklarowane w skryptach modułu.

Moduł Lokalne menu zaplecza' [Admin Submenu] jest modułem typu: mod_submenu. W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_submenu.

Modyfikacja plików modułu

  • Pliki modułu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_submenu. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_submenu w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.