--=REKLAMA=--

Pomoc25

Artykuły Media

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Artykuły: Media

Ekran Artykuły: Media jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Jest centrum zarządzania plikami graficznymi i innymi, które mogą być wykorzystane bądź udostępniane w artykułach i innych elementach treści witryny.

Dostęp

Kliknij ikonę skrótu Media na pulpicie lub kliknij odnośnik Media w menu Artykuły na zapleczu swojej witryny.

Opis

Menedżer Media to bardzo przydatne narzędzie służące wczytywaniu lub usuwaniu plików w katalogu glowny_katalog_joomla/images/ na serwerze WWW. Dzięki niemu możesz przesłać nowe pliki, usuwać istniejące i tworzyć podkatalogi.

Menedżer oferuje dwa widoki: widok miniatur i widok szczegółowy. Pierwszy z widoków wyświetla zmniejszone pliki graficzne. Drugi wyświetla szczegółową listę zawartości złożoną z podglądu (miniatury), nazwy, wymiarów grafik w pikselach i wielkości. Jest także wygodny przycisk Usuń obok każdego pliku.

Strona menedżera plików (Media . Widok miniatur

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

X?49. Przybornik na stronie menedżera mediów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można!
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Media. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu, omówione poniżej.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej

Funkcje

Przełączanie widoku

Możesz przełączać się między dwoma dostępnymi widokami - miniatur i szczegółów, klikając wybrany odnośnik na pasku menu lokalnego: Miniaturki lub Podgląd szczegółowy.

X?50. Strona menedżera mediów. Widok szczegółów

Wczytywanie plików

Jeśli chcesz wczytać obrazy lub inne pliki do katalogu glowny_katalog_joomla/images/ (albo jakiegoś podkatalogu), po prostu otwórz katalog, do którego chcesz wczytać plik, klikając jego miniaturę w widoku miniatur lub nazwę w widoku szczegółów. U dołu menedżera znajduje się obszar oddzielony napisem Wczytaj plik (Maks=10MB). Jeśli opcja Włączone szybkie wczytywanie jest ustawiona na Tak, pod nagłówkiem znajdują się trzy przyciski: Przeglądaj, Rozpocznij wczytywanie oraz Wyczyść wszystko. Jeśli nie włączono szybkiego wczytywania, zobaczysz tylko dwa przyciski - Przeglądaj i Rozpocznij wczytywanie.

Aby wczytać plik, rozpocznij od naciśnięcia przycisku Przeglądaj, wskaż na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać i naciśnij w oknie dialogowym przycisk Otwórz. Jeśli włączone jest szybkie wczytywanie, możesz wskazać wiele plików, a także dokonywać wielokrotnie wyboru tak jednak, aby rozmiar wszystkich plików, które zamierzasz wczytać, nie przekroczył dozwolonego maksimum). Po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie. Pliki zostaną wczytane do wybranego wcześniej katalogu.

Tworzenie podkatalogów

Jeśli chcesz utworzyć podkatalog, możesz użyć menedżera mediów:

 • Przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć nowy podkatalog. Możesz również utworzyć podkatalog w głównym folderze biblioteki plików (/).
 • W pasku adresu w prawym panelu wpisz za znakiem ukośnika '/' nazwę nowego katalogu.
 • Kliknij przycisk Utwórz katalog [Create Directory] umieszczony obok paska adresu.

Strona odświeży się i nowy katalog zostanie utworzony.

Usuwanie plików

Aby usunąć kilka plików:

 • Przejdź do katalogu zawierającego plik lub pliki przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami plików przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać pliki pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną pliku, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Usuwanie podkatalogów

Aby usunąć podkatalog, usuń najpierw z katalogu wszystkie umieszczone w nimi pliki, a następnie:

 • Przejdź do katalogu zawierającego podkatalog lub podkatalogi przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami katalogów przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać katalogi pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną katalogu, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Porady

 • Maksymalny dozwolony rozmiar plików do wczytania można zmienić w ustawieniach opcji komponentu.
 • Jednocześnie możesz wczytać wiele plików. Kliknij przycisk Rozpocznij wczytywanie, gdy wskażesz wszystkie pliki
 • Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć wpisy z listy plików do wczytania. Oczywiście, nie spowoduje to usunięcia plików z katalogu images.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Pulpit

Opcje komponentu Media - konfiguracja

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej komponentu Media z dwoma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

X?51. Pasek narzędziowy w oknie konfiguracji menedżera mediów

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Komponent

Na karcie Komponent znajduje się szereg opcji konfiguracyjnych, które w Joomla 1.5 dostępne były na jednej z kart konfiguracji globalnej witryny.

Okno konfiguracji komponentu Media. Karta Opcje komponentu

 • Dozwolone rozszerzenia [Legal Extensions (Fle Types)]: określa rozszerzenia wskazujące, jakie typy plików można wczytywać do biblioteki Media, np. png ,jpg, gif, doc, txt. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach.
 • Maksymalny rozmiar w MB [Maximum Size in MB]: maksymalny dopuszczalny rozmiar wczytywanych plików określany w Megabajtach. Standardowe ustawienie to 10. Można je ograniczyć lub zwiększyć w granicach dozwolonych przez ustawienia serwera.
 • Katalog z plikami [Path to File Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki grafik, multimediów i innych dokumentów. Standardowo w Joomla1.6+ jest to katalog images w głównym katalogu Joomla!. Służy on do przechowywania wszystkich typów plików, a nie tylko plików graficznych, jak wskazywałaby nazwa katalogu. Jeśli z jakichś względów chcesz zmienić lokalizację tego katalogu, można to uczynić, aczkolwiek operacja taka jest nieco ryzykowna - może to bowiem przerwać istniejące już łącza do plików.
 • Katalog z grafikami [Path to Image Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki graficzne. Podczas instalacji ścieżka jest określana automatycznie. Jest to domyślnie standardowy katalog images w głównym katalogu Joomla!. Służy on do przechowywania wszystkich typów plików, a nie tylko plików graficznych, jak wskazywałaby nazwa katalogu. Jeśli z jakichś względów chcesz zmienić lokalizację tego katalogu, można to uczynić, aczkolwiek operacja taka jest nieco ryzykowna - może to bowiem przerwać istniejące już łącza do plików. Jeśli Ci nie odpowiada standardowa lokalizacja, załóż nowy katalog i podaj tutaj jego ścieżkę.
 • Ogranicz wczytywanie [Restrict Uploads]: ustawienie Tak ogranicza prawa do wczytywania plików do ścisłego grona osób zarządzających witryną - użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż. Standardowe ustawienie Tak.
Uwaga: Możliwość wczytywania plików niesie ze sobą zagrożenia. Złośliwi użytkownicy mogą ją wykorzystać do niecnych celów - umieszczenia złośliwego programu, przejęcia kontroli nad serwerem. Toteż wczytywanie plików poddane jest dodatkowym czynnościom sprawdzającym, które wymagają PHP z obsługą funkcji Fileinfo oraz MIME Magic. Usługodawcy zwykle włączają te moduły. Gdyby się jednak zdarzyło, że PHP tych funkcji nie obsługuje, możesz ograniczyć prawa wczytywania plików tylko do ścisłego grona osób zarządzających witryną - użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż, a więc jedynie użytkowników z prawami wykonywania operacji na zapleczu. Wystarczy, że zaznaczysz tutaj opcję Tak.
 • Sprawdzaj typ MIME [Check MIME Types]: domyślne ustawienie Tak uaktywnia weryfikację wczytywanych plików za pomocą funkcji MIME Magic lub Fileinfo. Jeśli - mimo poprawnych typów lub rozszerzeń wczytywanych plików - otrzymujesz komunikaty o błędach, wyłącz sprawdzanie typu mediów (ustaw Nie).
 • Dozwolone formaty graficzne [Legal Image Extensions (File Types)]: ogranicza do wyszczególnionych typy plików graficznych, jakie można wczytywać na serwer. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach. Standardowo Joomla! pozwala wczytywać tylko pliki typu bmp, gif, jpg, png.
 • Ignorowane rozszerzenia [Ignored Extensions]: umożliwia wskazanie rozszerzeń, które nie będą brane pod uwagę, gdy sprawdzany jest typ MIME oraz włączona opcja Ogranicz prawo wczytywania. Standardowo nie wyszczególniono żadnych rozszerzeń (typów plików).
 • Dozwolone typy MIME [Legal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, które można wczytywać. Domyślnie Joomla! zezwala jedynie na wczytywanie standardowych typów MIME (image/bmp, image/gif, image/jpeg, image/png, application/excel, application/msword, application/powerpoint, application/pdf, text/plain, application/x-zip, application/x-shockwave-flash). Zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych, chyba, że wiesz, co robisz.
 • Niedozwolone typy MIME [Illegal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, których nie można wczytywać (czarna lista). Domyślnie Joomla! blokuje typy text/html. Zalecane jest pozostawienie ustawienia domyślnego, chyba, że wiesz, co robisz.
 • Włączone szybkie wczytywanie [Enable flash uploader]: umożliwia równoczesne wczytywanie wielu plików. Może nie działać w Twojej konfiguracji, lub powodować błędy. Przetestuj działanie wybranego ustawienia.

Karta Uprawnienia

Okno konfiguracji komponentu Media. Karta Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do komponentu Media.

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować. Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku biblioteki Media ustawiamy uprawnienia do 4 rodzajów działań: konfigurowanie, dostęp do komponentu, tworzenie i usuwanie.

 • Tworzenie [Create]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do tworzeni nowych kategorii.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących kategorii.
 • Konfigurowanie [Configure]: uprawnia użytkowników grupy do konfigurowania opcji biblioteki Media.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: uprawnia użytkowników do korzystania z biblioteki Media.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub opcji artykułów albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub opcji artykułów, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub opcji artykułów, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach artykułów albo dla kategorii nadrzędnej.