--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Instalacje Ostrzeżenia

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 1.6 typu informator. Słuzy do wyświetlania uwag i ostrzeżeń związanych z zainstalowanymi rozszerzeniami.

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Instalator [Extensions → Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Ostrzeżenia.

Opis

Na tej stronie wyświetlane sa ostrzeżenia i uwagi dotyczące zainstalowanych rozszerzeń Joomla!. Moga one dotyczyć potencjalnych konfliktów w instalacji lub awarii spowodowanych wzajemnymi zależnościami niektórych zainstalowanych rozszerzeń.

Zdjęcie ekranu

16 roz instalacja ostrzezenia.png

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 roz instalacja instalacja przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 roz ostrzeżenia podmenu.png