--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Tytuł strony

Z Joomla!WikiPL

Tytuł

Wyświetla tytuły stron zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Tytuł - przykład modułu

Moduł Tytuł strony [Page Title] jest modułem typu: mod_title.

Parametry modułu

Moduł Tytuł strony ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.